Mann ringte Nav og truet med å «gjøre som Breivik»

Meldingen ble tatt så alvorlig at de ansatte i en periode ikke gikk utenfor kontorlokalene uten følge.

En mann i 30-årene fra Moss er dømt til fengsel for blant annet å ha fremsatt en rekke trusler mot det lokale Nav-kontoret og dets ansatte.

10. oktober 2018 ringte han Navs kontaktsenter for å be om hjelp. Veilederen som mottok samtalen forklarte i tingretten at han kontaktet Nav Moss, for å ordne en avtale for innringeren. De ansatte der var imidlertid opptatte i et møte. Det fikk den domfelte til å se rødt.

Han beskyldte blant annet Nav for å være rasister og sa at han hadde en kniv og skulle dra til Nav i Moss og «gjøre som Breivik».

Han sa også at han ikke var redd for å havne i fengsel, fordi «der får jeg i hvert fall mat».

LES OGSÅ: I 2015 ble Nav-ansatte i Østfold i snitt utsatt for trusler og vold hver tredje dag

Skallet borti vekter

Da samtalen var over, meldte veilederen ved kontaktsenteret ifra til Nav Moss. De tok meldingen alvorlig og igangsatte en rekke sikkerhetstiltak. Blant annet gikk ikke de ansatte utenfor kontorlokalene uten følge i en periode.

Moss tingrett mente trusselen var ment å fremkalle alvorlig frykt.

Mannen gjorde aldri alvor av truslene, men Nav-kontoret hadde grunn til å ta trusselen alvorlig. Bare fem dager tidligere hadde samme mann skallet til en av vekterne deres.

Daværende Nav-leder i Moss, Kari-Mette Mjønner, og en av deres vektere var blant mottakerne av mannens trusler. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Foto: Kenneth Stensrud Daværende Nav-leder i Moss, Kari-Mette Mjønner, og en av deres vektere var blant mottakerne av mannens trusler. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

LES OGSÅ: Mann gikk løs på Nav-kontor med øks

Var allerede utestengt fra Nav

Det var samme vekter som noen dager før det igjen hadde bortvist mossingen fra Nav-kontoret. Da hadde mannen oppsøkt Nav for å levere noen papirer, i forbindelse med en søknad om sosialhjelp. Han var derimot utestengt fra kontoret, og ble derfor bortvist av vekteren.

Da uttalte mannen blant annet at han visste hvor vekteren bodde.

– Uttalelsen var klart egnet til å skremme vekteren, slo Moss tingrett fast.

LES OGSÅ: Mossing tiltalt for voldtekt av barn (DA+)

Sendte trussel på SMS – ble «feilsendt»

4. juni 2018 sendte mannen en tekstmelding til daværende Nav-leder i Moss, Kari-Mette Mjønner, med følgende innhold: «Du skal se. Hva jeg kan gjøre mot dere også! Jeg lover deg».

Dette ble han imidlertid frikjent for. Årsaken var at retten ikke kunne utelukke at meldingen ble feilsendt.

Mannen forklarte at han mente å sende meldingen til «noen andre folk han hadde problemer med». Feilen oppsto, mente han, fordi Nav-lederens nummer lå lagret på hans telefon, da han en stund tidligere hadde blitt oppringt av Nav.

LES OGSÅ: Fikk 80.000 kroner i bot etter kjøretur

Tidligere straffedømt

Mannen ble også dømt for trusler mot flere privatpersoner. Den ene så seg nødt til å flytte til en venninne noen dager, mens en annen oppsøkte psykolog for å bearbeide opplevelsen.

Han er tidligere straffedømt for lignende forhold, blant annet i 2011.

Moss tingrett anså tre av mannens nye trusselsaker som alvorlige.

– I tillegg kommer to tilfeller av skremmende adferd, hvor begge er begått mot person i særlig utsatt stilling som vekter på et NAV kontor, konkluderte de.

Den samlede straffen ble satt til 45 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Ba lege «komme seg tilbake dit han kommer fra»