Sandbukta: Skissen viser ny Intercity forbi Sandbukta i Moss. De første togene skal etter planen gå her i 2024. Illustrasjon: Rambøll Sweco

– Man kommer ikke unna den totale mangelen på penger

I Stortingsmeldingen står det at strekningen Seut–Sarpsborg skal være klar innen utgangen av 2026. Men tallene som «følger med» teksten rimer ikke. Fra 2018 til 2023 er det nemlig bare satt av 300 millioner på det som er et gigantisk milliardprosjekt.

Under en presentasjon for styrings- og referansegruppa i Bypakke Nedre Glomma sa prosjektdirektør for Intercity, Anne Siri Haugen i Bane Nor, at de ser på manglende samsvar mellom tekst og tall i Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018–2029 (NTP).

Målet er som mange vet at dobbeltsporet fra Seut til Sarpsborg skal stå ferdig innen utgangen av 2026, men det blir vanskelig å realisere med beløpet som per nå er satt av i NTP (se tabell). I perioden 2018–2023 er det «bare» satt av 300 millioner til strekningen, mens det fra 2024–2029 ligger inne en pott på nesten 7,5 milliarder.

LES OGSÅ: Så mange boliger kan måtte rives

– Går ikke opp

– Kan du forklare hva du mener med at det ikke er samsvar mellom tekst og tall?

– I Stortingsmeldingen står det at strekningen Seut-Sarpsborg skal åpne innen utgangen av 2026, og i tabellen ligger det i perioden 2018–2023 inne 300 millioner kroner til strekningen. Det er ikke mulig å åpne strekningen i 2026 om vi ikke får begynt å bygge før i andre del av perioden (etter 2023), sier Haugen i Bane Nor.

– Hvor store summer er det snakk om, og hva mangler for å holde tidsplanen?

– Det er ikke fullt så enkelt, og avhenger av en rekke forutsetninger. Jeg kan ikke gå noe mer inn på det nå, men jeg kan påpeke at det, som i første spørsmål, er manglende samsvar mellom teksten og tallene. At det skal være klart i 2026 går ikke opp med at det ikke skal brukes med enn 300 millioner i første del av perioden (2018-2023).

–Hvordan jobber dere med å få inne pengene som mangler?

– Finansiering er hovedsakelig politiske oppgaver, og ligger ikke i vårt mandat. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram. Det er det Jernbanedirektoratet som har ansvar for. Deler av oppgavene gir de til Bane Nor. Handlingsprogrammet konkretiserer nærmere det som står i stortingsmeldingen, som skal behandles i Stortinget i juni.

– Har vi dårlig tid?

– Det kommer litt an på dårlig tid i forhold til hva. Om det betyr å bli ferdig til Sarpsborg i 2026, så har vi dårlig tid. Vi har en stram tidsplan.

– Det er mange som undrer seg om det er reelt at tidsskjema skal holde. Hva må i så fall til?

– Vi arbeider med utgangspunkt i de rammene vi har, og handlingsprogrammet skal gi nærmere svar på hva som er mulig, forklarer Haugen.

LES OGSÅ: – Det blir en tøff tid framover

Avventer behandling

Jernbanedirektoratet venter på at Stortinget skal behandle NTP før sommeren. Deretter utarbeider de et konkret handlingsprogram.

– Utgangspunktet er at jernbanen skal være ferdig til Seut i 2024 og Sarpsborg i 2026. Så er det satt av noen midler i NTP, men det er også presisert at vi vil inngå avtaler med Bane Nor, som så vil organisere rekkefølgen på prosjektene. Vi avventer at stortingsmeldingen skal behandles i juni, sier Anita Skauge, direktør jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet.

LES OGSÅ: – Lyden av støy er lyden av velstand

– Vagt og vanskelig

Fylkesordfører Ole Haabeth er mildt sagt lite imponert over de uklare signalene fylket får i jernbanesaken.

– Man kommer ikke unna den totale mangelen på penger. Jeg mener at vi må kunne forholde oss til sluttføringsdatoene, med 2026 til Sarpsborg. Da er det Stortingets ansvar å fylle på med de nødvendige midlene for at det skal realiseres. Det er for enkelt å si at det er opp til Bane Nor hvordan de prioriterer, sier Haabeth.

Han har også bitt seg merke i at det er manglende samsvar mellom midlene og planene for jernbanen.

– Jeg har fått veldig uklare signaler på dette. Jeg synes i beste fall det er veldig vagt og vanskelig å få tak i hvordan dette skal løses. Jeg skal ikke si hva jeg i verste fall synes om dette. Dokumentene fra regjeringen er vage, og når faginstansene sier det er for lite penger, lytter jeg til dem. Jeg får flashback til budsjettprosessen i fjor høst, hvor det ikke var satt av nok penger til planleggingen. Vi mobiliserte, og heldigvis fikk vi midler.