LO og YS Spekter trapper opp sykehusstreiken: – Kampviljen for rettferdig pensjon er stor

Dermed er 670 sykehusansatte i streik for kravet om pensjon fra første krone.

Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

Torsdag morgen melder både LO og YS Spekter at de trapper opp sykehusstreiken. Streiken har pågått siden forrige uke, da nesten fem hundre sykehusansatte ble tatt ut i streik etter at mekling mellom partene ikke førte fram.

Fra før av har YS og LO tatt ut folk ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. Kravet er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling også skal få pensjonsoppsparing, slik kommuneansatte får.

177 nye tatt ut i streik

Torsdag tar YS Spekter ut 41 nye Delta-medlemmer og 10 nye Parat-medlemmer i streik. Det nye uttaket rammer Sørlandet sykehus, Helse Bergen og Sykehuset Østfold. Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Dette er vår første opptrapping av streiken, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping. Kampviljen for rettferdig pensjon er stor, skriver leder av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: – Vi streiker til arbeidsgiver tar til fornuft

LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo tar ut ytterligere 126 medlemmer i streik ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon, skriver Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet i en pressemelding.

Fra og med tirsdag vil det dermed være til sammen 670 arbeidstakere i streik ved sykehusene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Reagerer mot Spekter

Spekter har så langt ikke ønsket å komme de streikende i møte. Arbeidsgiverforeningen viser til at flere yrkesgrupper, som leger og sykepleiere, har 20-prosentsgrensen fastsatt ved lov, og at det derfor vil være en forskjellsbehandling av ansatte på sykehusene dersom de streikende vinner fram. De viser også til det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget som er ventet å legge fram sine konklusjoner til neste år.

MENINGER: «En ansatt i 19 prosent stilling vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning»

YS på sin side reagerer på det de mener er manglende samarbeidsvilje fra Spekter. Selv mener de å ha lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at uttaket ikke rammer liv og helse for pasienter i sykehusene som er rammet av streiken.

– Vi reagerer kraftig på at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter tydelig har varslet at de ikke vil benytte seg av muligheten til å søke om dispensasjon for arbeidstakere de mener ikke bør streike. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon, understreker Thorkildsen.

Støtte fra andre yrkesgrupper

Kravet om pensjon fra første krone gjelder til sammen 4.160 arbeidstakere i sykehusene. Rundt 70 prosent er kvinner, og over halvparten er arbeidstakere under 35 år. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død. Ifølge et regnestykke fra Fagforbundet, kan det samlede tapet for en ansatt i oppunder 20 prosent stilling bli på 390.000 kroner. I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone siden 2013.

Selv om legene og sykepleierne kommer under andre ordninger, har deres forbund uttrykt støtte til streiken. Både Sykepleierforbundet og Akademikerne Helse, som også omfatter Legeforeningen, har gått ut med støtteerklæringer.

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd ved midnatt tirsdag 28. mai. (FriFagbevegelse)