Kultur

Ny plan mot rasisme er på vei

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold lager sin første plan mot rasisme. – Selv om dette er nytt i Norge, håper jeg at resten av skolen og flere akademiske institusjoner kaster seg på, sier Thomas Prestø.

– Det er ikke nok å snakke om rasisme og skape gode holdninger, vi må også tilby gode verktøy, sier leder for gruppa som utvikler en ikke-diskriminerende plattform, Thomas Prestø, stipendiat ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold i en pressemelding fra Kifinfo.

– Plattformen er et verktøy som først og fremst skal guide og veilede, målet er ikke å påvirke folks holdninger.

Et verktøy for risikohåndtering

Gruppa Prestø leder består av lederne for scenografi og master, verneombud samt representanter for administrativt ansatte. Studentene er også koblet på og skal komme med innspill.

– For meg er det viktig at vi lager et aktivt og levende dokument. Resultatet skal være et slags verktøy for risikohåndtering, som kontinuerlig blir evaluert og justert dersom nye utfordringer blir avdekket, eller samfunnsendringer peker på et slikt behov, sier han.

Planen skal bli ferdig i løpet av juni. Den vil ha en annen form enn andre handlingsplaner og veiledere ved Høgskolen i Østfold. I tillegg er den tilpasset skolen spesifikt, på samme tid som den kan være til inspirasjon for både teatre og andre utdanningsinstitusjoner, ifølge Prestø.

Veiledere støves de ned

Plattformen skal være en veileder med prosess, metodikk og konkrete verktøy som kan hentes fram og iverksettes når noen rammes av rasisme.

– Veiledere har en tendens til å skrives i fine ord og vendinger, men altfor ofte støves de ned og blir lite brukt.

– Hvorfor skjer dette nå, og akkurat ved Høgskolen i Østfold?

– Skolen er internasjonal og har lenge vært opptatt av å møte utfordringen med kompetanse. Min egen inspirasjonen kommer fra at jeg har jobbet med rasismeproblematikk gjennom et langt yrkesliv. I tillegg holder jeg på med en doktorgrad innenfor tematikken decolonial performance practice (avkoloniserende kunstpraksiser, red.anm.).

Engasjementet til Thomas Prestø bunner også i hans bakgrunn, forteller han. Med afroamerikanske røtter besitter han erfaringsbasert kunnskap om å være en minoritet. Hans CV vitner om engasjement på flere arenaer, blant annet en sentral rolle i African Youth in Norway, i Dansens Hus og som konsulent for flere store bedrifter.


Nyeste fra Dagsavisen.no: