Kultur

Fredrikstad får sin andre lesekiosk i tide før jul

En gammel telefonkiosk skal bli minibibliotek på Blomstertorvet for folk på farta: – På denne måten får bøker et forlenget liv.

Litteraturhuset blir fadder og vertskap for den nye lesekiosken, som vil være på plass akkurat i tide før jul.

– Meningen er å gjøre litteraturen lett tilgjengelig og gjøre det enkelt for folk å dele gode leseopplevelser, sier daglig leder Vibeke Røgler i Foreningen Les, som er giver av lesekiosken.

Konseptet er blitt tre år gammelt, etter at den første lesekiosken i Norge ble offisielt åpnet av daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på Solli Plass i Oslo i desember 2019.

– Et fargerikt innslag i bybildet

I dag finnes det om lag 125 slike fredede, røde telefonkiosker fylt med bøker til låns og bytting. Lesekioskene er godt spredt rundt i landet. Bare i Oslo finnes det 22 av dem.

Én av dem har stått i Gamlebyen i Fredrikstad i snart to og et halvt år før Fredrikstad nå får sin andre lesekiosk – et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen Les, støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Fredrikstad kommunes kunst- og gavekomité var ikke vonde å be da byen ble tilbudt en lesekiosk også i sentrum, og skrev i sitt vedtak:

«Komiteen er av den mening at en slik lesekiosk vil være et flott og fargerikt innslag i bybildet – og ikke minst viktig: Her blir det tilgang til bøker og kunnskap 24/7. Vi tror det kunne ha vært et fint (og gratis) bidrag for å gjøre nettopp Blomstertorvet – og dermed sentrum – til et enda mer attraktivt byrom å oppsøke».

Roy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, ønsker velkommen til en høst med mye aktuell samfunnsdebatt og ny kunnskap.

Litteraturhusets vertskap innebærer helst bare at de skal holde et øye med at kiosken har bøker og er ryddig og i stand. For en lesekiosk skal være så enkelt genialt at brukerne drifter den selv.

– Vi håper jo at det vil fungere, som i Gamlebyen. Tanken er at brukerne både kan hente og levere bøker der og at det blir en flytende bytteordning. Det er altså ikke en dumpingplass for dem som har hatt ryddesjau på loftet. Vi synes det er veldig fint at tilbudet om boklån er gratis og lett tilgjengelig i forbifarta og ikke minst at det legger til rette for gjenbruk. På denne måten får bøker et forlenget liv, sier daglig leder Roy Conradi Andersen i Litteraturhuset til Dagsavisen Demokraten.

Håper på flere unge lesere

Andersen forteller at Litteraturhuset har ivret for en lesekiosk også i sentrum og er glad for at den skal monteres rett utenfor eget hus.

– Vi synes Blomstertorvet er en fin plass å ha en lesekiosk og symbolsk passer det fint at det er ved siden av Litteraturhuset. Lesekiosk er et tiltak som er med på å skape liv og røre og en litt bedre by. Det vil jo i alle fall ikke føre til mindre lesing, så effekten kan bare være positiv. Vi arrangerer årlig barnas bokbyttedag på Litteraturhuset i juni, og håper at mange unge også vil ta lesekiosken i bruk, forteller Andersen.

Vibeke Røgler, daglig leder i Foreningen Les.

Fundamenteringsarbeidet har fått igangsettingstillatelse fra kommunen. Foreningen Les har lesekiosken på lager, ferdig pusset opp og klar for montering med bokhyller og skilt, ifølge daglig leder Vibeke Røgler, som har fått bekreftet at lesekiosken vil bli utplassert i uke 50 etter at fundamenteringsarbeidet er fullført.

Ifølge kommunens komitévedtak, skal kiosken opp ved siden av parkeringsautomaten på Blomstertorvet. Fadder Litteraturhuset vil fylle den opp med bøker tildelt av Foreningen Les.

– Erfaringen med lesekiosker over hele landet er at de blir veldig godt mottatt i lokalmiljøene. Folk har et positivt forhold til telefonkioskene og de blir tatt bedre vare på og får stå i fred for hærverk når de er fylt med innhold. Telefonkioskene var en måte for folk å fortelle historier til hverandre på, og det er også lesekioskene, poengterer Røgler, som er glad for at en lesekiosk nummer to i en tallrik by som Fredrikstad vil gjøre tilbudet tilgjengelig for enda flere.

Offisiell åpning av lesekiosken vil bli lagt til samme helg som Litteraturhuset Fredrikstad feirer 10-årsjubileum, 20-22. januar.

Nyeste fra Dagsavisen.no: