Kultur

Eksperimentelle Tulle er første mottaker av kommunens kunstnerstipend

Onsdag ble lydkunsteren Tulle Ruth tildelt Fredrikstad kommunes arbeidsstipend for visuelle kunstnere på 200.000 kroner.

Lydkunstner Tulle Ruth (t.h.) tildeles Fredrisktad kommunes arbiedstipend for visuelle kunstnere for 2022. Her sammen med konstituert kultursjef i Fredrikstad kommune, Tora Klevås.