Kultur

Millioner til lokal kultur

2,5 millioner kroner skal fordeles. Aktører i kulturnæringen kan søke.

Entusiastisk publikummer under en Alexander Rybak-konsert på Isegran på "vennergidagen" i 2009.