Kultur

Millioner til lokal kultur

2,5 millioner kroner skal fordeles. Aktører i kulturnæringen kan søke.