Kultur

SV vil ha makspris og gratis kulturskole

SV vil styrke landets kulturskoler, og fremmer nå forslag i Stortinget om en gratis kulturskoletime i uka for alle skoleelever.

10. april skal være siste frist for å fremme forslag i Stortinget om man skal rekke å behandle det før sommerferien. Onsdag iler derfor SV til med et representantforslag i Stortinget som tar sikte på å styrke dagens kulturskole. Der foreslår de en rekke tiltak, som makspris og innføring av en time gratis kulturskole i uka for alle elever, som en del av skolehverdagen.

– Elevtallet i kulturskolen har sunket de siste årene, og  vi er i ferd med å få en kulturskole der terskelen for å delta er blitt for høy. Vi ønsker å senke denne terskelen, nå ut til flere barn gjennom grunnskolen og arbeide for en kulturskole for de mange, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård.

Slo sammen meldinger

Sammen med SV-kollegene Karin Andersen og Mona Fagerås på Stortinget har han derfor utarbeidet et forslag som lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding som ivaretar kulturskolen som et eget skoleslag og sikrer alle barn, uavhengig av bosted og foreldres økonomi, tilgang til et likeverdig og godt kulturskoletilbud av høy kvalitet».

– Opprinnelig ba Stortinget regjeringen om å komme med en egen stortingsmelding om kulturskolen. I stedet valgte de å slå sammen en melding om kulturskolen med den planlagte stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Dette forslaget er et ønske om at Stortinget skal ta tilbake noe av kontrollen, og få lagt noen føringer som styrker kulturskolen som et eget skoleslag, sier Øvstegård til Dagsavisen.

Les også: – Kulturskolen fortjener egen melding

– For å styrke kulturskolen som et eget skoleslag, ønsker vi for eksempel å å forskriftsfeste en nasjonal rammeplan for kulturskolen, og få dette inn i meldingen, sier Øvstegård, som spesielt håper på positiv respons fra Ap og KrF i Stortinget.

– Dette er en politikk som burde ligge dem nær, mener han.