Kultur

Fredrikstads fredspris til Jan Kåre Fjell

Fredsmarsjens Jan Kåre Fjell tildeles Fredsprisen 2009 i Fredrikstad. Prisutdeling skjer i storsalen på aktivitetshuset St. Croix i kveld, torsdag 10. desember.

Program for prisutdelingen ser slik ut: -Appell v/Informasjonsrådgiver i Amnesty International

-Marijken Vreeken spiller lyre

-Prisutdeling ved Maiken Boysen

-Aleksander Østgaard informerer om Månefestivalens engasjement i fredsprisen

-Konsert ved Hanna von Bergen

I prisjuryen har bestått av: Aleksander Østgaard (Månefestivalen), Hoger Karadakhi (fjorårets prisvinner), Eva Blekken (Amnesty-gruppe 35) og Else Woldbeck (Amnesty-gruppe 164)

Nyeste fra Dagsavisen.no: