Kronprins Haakon til psykiatrisk klinikk i Fredrikstad

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk får celebert besøk i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.

Kronprins Haakon markerer verdensdagen for psykisk helse i Fredrikstad. Den 10. oktober ønskes han velkommen på trappa til klinikken, av barn fra Åsebråten barnehage. 

Unikt i Østfold

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk feirer 50 år i 2019. Det er eneste døgntilbud for planlagt behandling og utredning for barn og unge mellom 6 og 13 år i Østfold. Klinikken behandler barn og ungdom med psykoser, alvorlig spiseforstyrrelse, traumeproblematikk, eller tilstander som er uavklarte, skriver Kongehuset i en pressemelding. Der har de også publisert hele programmet for dagen.

Under besøket vil Kronprinsen blant annet få anledning til å snakke med barn og unge og deres familier. Kronprinsen vil få en omvisning på Pizzaverkstedet, Gymsalen, Musikkrommet, Hobbyrommet, og Flerfamiliegruppen før besøket avsluttes med lunsj sammen med barna.

Assisterende fylkesmann Trond Rønningen, ordfører Jon-Ivar Nygård, politimester Ida Melbo Øystese vil også være tilstede. Vertskap er klinikksjef Irene Dahl Andersen, avdelingssjef Ragnhild Tranøy og seksjonsleder Roy Andersen.

For dem som trenger mer

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (ÅBUK) tar imot pasienter fra 0 - 18 år når en pasient eller familie behøver noe mer enn den behandling som kan tilbys ved den lokale BUPP. Vi har mulighet til å spesialtilpasse våre behandlingstilbud. Vi kan arbeide i hjemmemiljøet og/eller hos oss. Vi tilbyr en tettere kontakt enn barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPP) med flere og lengre konsultasjoner. Vi har et bredt tilbud av behandlingsmetoder.

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021, skriver Verdensdagen.