Kritisk til mangelfull involvering av innbyggerne

– Så du ikke kommunens kunngjøringer i avisene om arealplanen, kan det dukke opp både boligfelt og industri i ditt nærmeste nabolag, sier Espen Kjølberg på Bratthammeren om planforslaget som ble vedtatt denne uken.

Av: Arne Børresen

Sist uke oppdaget Kjølberg ved en tilfeldighet at kommunen vil legge til rette for boligblokk-bygging i skråningen mellom Bratthammeren og nabogatene Kringsjå og Fagerliveien. Det vil bety redusert utsikt og økt biltrafikk for enebolig-eierne på «byens tak». Men det er ikke det verste, synes Kjølberg. 

Fikk du med deg denne? – Nye bydeler gror opp og samtidig forsvinner gamle balløkker, det skaper et klasseskille (+)

Lyn fra klar himmel

– Det er prosessene og den manglende involveringen av innbyggerne vi er mest kritisk til. I vårt tilfelle fikk vi aldri muligheten til å levere inn et eneste innspill til arealplan-forslaget av den enkle grunn at ingen i gata hadde fått med seg hva kommunen la opp til. Vi har simpelthen ikke fått med oss kommunens annonsering i avisene i fjor.

Torsdag ble forslaget vedtatt av flertallet i bystyret. 

– Dette betyr at Bratthammeren skal forlenges mot sør og at det skal etableres – etter hva vi har hørt – et 30-talls nye boenheter i fjellskråninga. For dem som bosatte seg her oppe på grunn av flott utsikt, er dette selvsagt trist. Vi er også skeptiske til en betydelig trafikkøkning i veien som i sin tid ble dimensjonert for de drøyt 20 eneboligene her oppe.

– Kontaktet dere kommunen om saken?

– Ja, det har vi gjort. Lederen av planutvalget Atle Ottesen (Ap) bekreftet at høringsrunden for lengst var avsluttet og at arealplanen etter all sannsynlighet ville bli vedtatt slik forslaget forelå. Han tilbød oss likevel å ringe administrasjonen om vi hadde noe vi ønsket å si.

– Hva synes du om å bli akterutseilt på denne måten?

– Jeg synes det er veldig beklagelig og tenker at det må være noe galt med prosessen når absolutt ingen jeg kjenner her oppe har hørt om hva som er på gang, svarer Kjølberg.

Meninger: «Fredrikstad Marineservice og utvikling langs elvebredden på Gressvik»

– Innbyggerne har et ansvar

Atle Ottesen, planutvalgslederen, bekrefter telefonsamtalen han nylig hadde med Espen Kjølberg. På spørsmål fra Dagsavisen Demokraten om han synes involveringen fungerer når trolig ingen av i alt 23 eiendomsbesittere på Bratthammeren var kjent med den kommende boligbyggingen, svarer han slik:

– Det er selvsagt beklagelig når kommunens innbyggere ikke får med seg innholdet i arealplanen – eller for den saks skyld andre planer som er lagt ut til høring. Men vi har altså kunngjort dette på alle mulige måter i henhold til lover og regelverk, som vi er opptatt av å følge. Så tenker jeg at innbyggerne også har et ansvar for å følge med. Kommunens arealplan er så svær og omfattende at den faktisk berører store deler av byens befolkning. Når planen legges ut på høring, er det derfor viktig at alle som er interessert i sitt eget nærområde går inn og sjekker hva som foreslås, oppfordrer Ottesen.

– Marina-eier Ragnar Karlsen på Gressvik, grunneier Raymond Korseberg i Torsnes og nå beboerne på Bratthammeren ble alle blitt tatt på senga. Mener du å si at medvirkningsmulighetene er gode nok?

– Vi kan sikkert bli bedre – det kan alle. Men kommunen har som sagt benyttet alle de kunngjøringskanalene man er pålagt å bruke. Så er det også viktig å understreke at det ikke skal bygges verken hus eller boligblokkker før en eventuell reguleringsplan er fremmet. Vedtak i bystyret på en torsdag betyr ikke en igangsatt byggeprosess på fredag. Det betyr at berørte beboere igjen kan komme til orde når reguleringsplanenes høringsrunder tar til, forklarer utvalgslederen.

Les også: – I ett hvert prosjekt som vi går inn på er det noen som kan oppleve forandring som en ulempe (+)

– Pinlig dårlig

Høyres gruppeleder Truls Velgaard mener i motsetning til Ottesen at innbyggernes muligheter til involvering ikke står til troende.

– Vi kan ikke fortsette å drive på som vi gjør. Prosessen er pinlig dårlig! Det er jo ikke bare innbyggerne som har fått seg slike overraskelser – også vi som politikere ble tatt på senga. Dette skyldes ikke minst den korte tida vi har hatt på å sette oss inn i det omfattende planverket. Mens kommunens administrasjon jobber med kommueplanens arealdel i to og et halvt år, hadde vi politikerne kun en fire ukers involveringsrunde fra november til desember, sier Velgaard til Demokraten.

– Kjenner du til tilfellet Bratthammeren?

– Ikke før jeg ble oppringt av en bestyrtet beboer for noen dager siden, så dette er temmelig nytt for meg, men det var selvsagt alt for sent å få gjort noe som helst. Ordføreren har dessuten gjentatt flere ganger at han ville ha hele planen vedtatt. Skulle elementer tas ut av planen måtte hele pakka sendes ut på ny høring, sier Høyres gruppeleder Truls Velgaard.  

Følg Demokraten på Facebook!