Korona-epidemien kan ramme kontrollaktiviteten ved tollstasjonene

Ekspedisjon av varetransport inn og ut av landet vil bli prioritert over kontroll av potensiell smugling dersom Tolletaten blir tvunget til å velge.

– Foreløpig har vi ekspedisjons- og kontrollaktivitet som normalt, men det kan endre seg fortløpende. Vi har innført meget skjerpede rutiner med tanke på håndhygiene og renhold av lokaler, og vi har også innført krav om en viss avstand til reisende, opplyser avdelingssjef Asle Farberg i tollregion Øst-Norge til Demokraten.

Ved Svinesund har Tolletaten også iverksatt nye ordninger for sjåfører som kommer med varetransport til ekspedisjon, i et forsøk på å hindre spredningen av det nye koronaviruset.

– Vi har flyttet kølappsystemet utendørs for å begrense antall kunder eller sjåfører inne i ekspedisjonen til enhver tid, og vi tillater nå bare ti kunder inne i lokalet samtidig, sier Farberg.

Les også: Korona-moralen. Sju prinsipper for livet under og etter krisa

Begrensede fasiliteter

Han håper denne løsningen vil by på minst mulig utfordringer.

– De som kommer med varetransport vil oppleve en ny ytre virkelighet ved Svinesund, med økt vakthold og kontroll. Heldigvis er været relativt godt akkurat nå, men vi er litt spente på det framover, for vi har ikke så gode fasiliteter for de som må vente utendørs, erkjenner Farberg.

Samtidig har Tolletaten fra fredag også strammet inn ytterligere på mengden egne ansatte som må jobbe hjemmefra.

– Vi har økt andelen av våre tjenestepersoner på administrativt nivå i hjemmekontor. Vi har skrudd dette opp til det vi mener er maksimalt for å kunne opprettholde aktiviteten vår, og på den operative delen er det ingen endringer per nå, sier avdelingssjefen.

Les også: Fortsetter med InterCity-prosjekt tross koronavirus

– Vår største frykt er helt klart et utbrudd blant våre tjenestepersoner, sier avdelingssjef Asle Farberg ved tollregion Øst-Norge
Foto: Thomas Haugersveen/Tolletaten

– Vår største frykt er helt klart et utbrudd blant våre tjenestepersoner, sier avdelingssjef Asle Farberg ved tollregion Øst-Norge. Foto: Thomas Haugersveen/Tolletaten

Håper trafikken avtar

Under en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, og direktørene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet torsdag ettermiddag, ble det fremmet en sterk oppfordring om å unngå fritidsreiser og andre reiser som ikke er strengt nødvendige i tida framover.

På grenseovergangene har korona-epidemien enn så lenge ikke gjort seg gjeldende med tanke på trafikk, og flere medier kunne i går melde om svært mange handlende på både Nordby og Svinesund.

– Vi har definitivt ikke opplevd noen reduksjon i hverken varetransport eller grensehandel til nå, snarere tvert imot. Jeg reiste selv hjem sent i går kveld, og opplevde at butikkene her hjemme også var tilnærmet tomme, så jeg er nesten redd for at det har hatt en motsatt effekt akkurat nå i alle fall, sier Farberg.

– Det er foreløpig ingen påviste smittetilfeller blant våre tjenestepersoner i Østfold, og vi har til nå heller ikke støtt på reisende som er smittet, legger han til.

Farberg mener likevel det er grunn til å tro at valfartingen mellom Norge og Sverige vil gå ned i dagene og ukene som kommer, og legger heller ikke skjul på at det er noe Tolletaten håper vil slå til i den situasjonen vi nå står overfor.

– Vi regner med at trafikken vil avta etter hvert. For vår del hadde vi gjerne sett en viss nedgang, fordi det vil gi oss større muligheter til å opprettholde aktiviteten vår dersom smittespredningen utvikler seg. Vår største frykt er helt klart et utbrudd blant våre tjenestepersoner, som vil ha stor påvirkning på både kontroll- og ekspedisjonsaktiviteten.

Les også: Sprengt kapasitet på utkjøring
Les også: «Matvareforsyning og Korona»

Kølapp-automaten ved ekspedisjonsavdelingen på Svinesund tollsted er flyttet utendørs som ett av flere smitteforebyggende tiltak. Varetransport-sjåfører må vente ute, slik at det ikke er mer enn 10 personer inne i lokalene til enhver tid.
Foto: Tolletaten

Kølapp-automaten ved ekspedisjonsavdelingen på Svinesund tollsted er flyttet utendørs som ett av flere smitteforebyggende tiltak. Varetransport-sjåfører må vente ute, slik at det ikke er mer enn 10 personer inne i lokalene til enhver tid. Foto: Tolletaten

Påvirkes av karanteneregler og skolestenging

Torsdag ble det også klart at alle skoler, barnehager og øvrige utdanningsinstitusjoner i landet stenges, i første omgang til og med 26. mars. Samtidig kom det fram at alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar skal i hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomst. Også aktiviteten på tollstasjonene kan bli påvirket av disse tiltakene.

– De nye bestemmelsene rundt alle som har vært på reise utenfor Norden førte til at vi måtte foreta en intern kartlegging. Dette fikk vi kontroll på i løpet av gårsdagen, og det er nå et antall av våre tjenestepersoner som er i hjemmekarantene. Det er likevel enn så lenge ikke så omfattende at det påvirker beredskapen vår.

– Stenging av alle skoler og barnehager er ett eksempel på en brå endring som også vil ramme oss, for vi har også mange foreldre blant våre tjenestepersoner som vil havne i en vanskelig situasjon. Dette er samtidig noe vi har en plan for, og må gjøre tilpasningsgrep med tanke på de som berøres, fortsetter han.

I ytterste konsekvens vil korona-epidemien få konsekvenser for kontrollen av kjøretøy som kommer inn i landet med potensielt ulovlig last.

– Det viktigste for oss er varetilførsel til og fra Norge, fordi det vil få store konsekvenser for næringslivet dersom denne stopper opp. Hvis vi kommer til en ekstremsituasjon, vil derfor ekspedisjonsvirksomheten prioriteres over kontrollaktivitet, sier Farberg.