Kommuneoverlegen ber besøkende til sykehjem om hjelp til å holde smitten nede

– Viruset kan lett få fotfeste også i Fredrikstad hvis vi slipper opp tiltakene. Derfor opprettholder vi streng besøkskontroll i helse- og omsorgsinstitusjoner, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune får reaksjoner på at smittevernet mot korona håndheves for strengt.

– Enkelte pårørende mener at kommunen er for strenge i håndhevingen av besøksrestriksjoner ved sykehjem. Vi har også fått reaksjoner fra pårørende som kommer rett fra Sverige og bes om å vente med å besøke sine kjære, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter til kommunens hjemmeside. 

Restriktive på bruk vikarer fra Sverige

Som vi tidligere har omtalt er Fredrikstad kommune restriktive på å hente inn vikarhjelp fra Sverige til sykehjemmene. Etatsleder Birgitte Skauen Kopperud mener det er både etiske og medisinske grunner til det.

Etatsjefen fortalte at ved sykehjemmene i Fredrikstad jobber personalet i team, som igjen har færre pasienter i sine pasientgrupper. Slik begrenser de kontakt, og dermed eventuell smitte.

– Vi har innført mange tiltak knytta til denne situasjonen. Vi har opplæring og bevisstgjøring av våre vikarer, og våre ansatte, og jeg må si de har vært veldig flinke.

Les også: Sykehjemmene i Fredrikstad: - Vi vil unngå smitte for alt i verden (+)

Riktig å opprettholde streng besøkskontroll

Kommuneoverlege Anne Kristine Nitter har stor forståelse for at besøksrestriksjonene oppleves krevende, og at det kan virke strengt i en tid hvor det er lite smitte i kommunen. Imidlertid presiserer hun at grunnen til at det er lite smitte, nettopp er at det praktiseres strenge smittevernrutiner. 

– Viruset kan lett få fotfeste også i Fredrikstad hvis vi slipper opp tiltakene. Viruset er like smittsomt i Norge som det er i USA eller andre land hvor vi ser at smittesituasjonen er ute av kontroll. Tilbakemeldingene både fra pårørende, de eldre selv og til dels ansatte i helsetjenesten, har lenge vært at man er bekymret for konsekvensene av hva den manglende sosiale kontakten mange eldre opplever nå, kan føre til. Til tross for at dette er kjent, vurderer myndighetene at det er riktig å opprettholde streng besøkskontroll i helse- og omsorgsinstitusjoner, påpeker hun.

10 dagers innreisekarantene

Når det gjelder besøk etter å ha vært i utlandet, er det den enkeltes ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende bestemmelser og reiseråd. Sverige er et av landene norske myndigheter har definert til å ha forhøyet smitterisiko. For pårørende som vil komme på besøk etter opphold i Sverige, er det per i dag krav om 10 dagers innreisekarantene ved ankomst til Norge igjen. Les mer her. Kommunen har ingen regler for dette utover det nasjonale myndigheter har bestemt.

– Siden det nå er lavt smittenivå i Norge, så er vi mer redde for koronasmitte fra tilreisende fra Sverige, sier Nitter.

Kommuneoverlegen minner om at det er stor variasjon i helsetilstanden til dem som er mottakere av kommunens helse- og omsorgstjenester. Noen av pasientene er så syke at de kanskje ikke overlever om de får covid-19.

– Selv om samfunnet har åpnet opp i stor grad, er pasienter på sykehjem fortsatt blant de mest sårbare, tilføyer Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef omsorgssentre, som drifter Fredrikstad kommunes ni sykehjem.

Birgitte Skauen Kopperud er etatsjef for omsorgssentrene i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune

Utendørs besøk

I Fredrikstad ble sykehjemmene stengt for besøk 14. mars. Siden 28. mai har kommunens sykehjem tilbudt besøk utendørs, der det er mulig. Alternativt har besøk foregått på pasientens/beboerens rom eller dertil egnet sted etter avtale med avdelingen. Les mer om retningslinjene her. Kommunen tilbyr også fortsatt oppkobling via Skype.

Også flere mottakere av hjemmesykepleie er i risikogruppen for korona.

– Vi ønsker fortsatt å holde smitten unna våre sårbare hjemmeboende pasienter, og håper vi alle kan bidra til det, sier Wenche Halvorsen, etatssjef hjemmesykepleie i Fredrikstad kommune.

Kommuneoverlege Nitter oppfordrer folk til å fortsette å være forsiktige.

– Vi har alle sammen gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien. Vi ber derfor om at alle fortsetter dugnaden med å være forsiktige. Nitter påpeker at man kan være smittet av korona uten å vite det selv, siden de fleste får milde symptomer. Derfor er det viktig å være varsom og huske smittevernet.