«Kniple gård råtner på rot»

LEDER: Saken om Kniple gård framstår fastlåst. Nei til riving, ja til vern - mot Alf Ulven som ikke har planer om å gi opp byggeprosjektet, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

«Dessverre fulgte ikke kommunale myndigheter godt nok med da Ulven begynte sine herjinger på Kniple gård», skrev lokalhistoriker Svein Skahjem i fjor sommer. Kniple Gård var en del av et rettsforlik mellom Alf Ulven og Sven Jarle Knoll. Gjennom selskapet Kristiania Eiendomsformidling søkte eier Ulven om riving av hovedbygning, anneks og uthus samt oppføring av nytt hovedhus på Kniple gård. Ikke uventet sa rådmann, bygningsmyndighetene og fylkeskonservatoren nei til dette.

Historien fra 2018 kjenner vi – trefelling, gravemaskiner og fjerning av røtter gikk ikke upåaktet hen. Treklemming av byantikvaren og stopp i arbeidet etter ordre fra lovens lange arm – hvorpå Ulven seks måneder senere fikk tillatelse til å fullføre arbeidet med stubbefresing. I januar 2019 sa Alf Ulven til oss at han oppfattet dialogen med Fredrikstad kommune som avmålt – men konstruktiv. Ett år senere ønsker Ulven et nytt møte med politisk ledelse for å orientere om sitt syn i saken og hva han mener er fornuftig å gjøre.

Alf Ulven forteller at de har levert en klage på at byggesøknaden ikke er behandlet. Han ønsker å rive dagens bygg og bygge et nytt bygg i samme stil som det opprinnelige huset. Fylkeskonservatoren fraråder riving og mener bygningens fremlagte tilstandsrapport har store mangler. Byantikvaren har vært tydelig på bygningens verneverdier.

Saken om Kniple gård framstår fastlåst. Nei til riving, ja til vern - mot Alf Ulven som ikke har planer om å gi opp byggeprosjektet. Vi har sett verneverdige driftsbygninger i Fredrikstad ramle sammen fordi riving ikke har blitt tillatt og restaurering for kostbart. Lislebys eldste hus, «Enkegården» fra 1700-tallet, bygd om uten at kommunale myndigheter har registrert arbeidet. Det er på tide at bygningsmyndigheter og politikere også inviterer til dialog – ellers vil ærverdige Kniple gård råtne på rot.  

Meninger: «Ulven herjer på Kniple gård!»

Demokraten mener: «Rive og grave først – for deretter å spørre om «å utvikle og bygge»? Vi kjenner historien»

Les også: Alf Ulven ønsker å rive Kniple gård! (Demokraten+)