Kjenner igjen misnøyen i fersk rapport om nærpolitireformen

Tillitsvalgt Øyvind Randen i Fredrikstad-politiet frykter at erfarne kollegaer vil finne seg andre ting å gjøre som følge av endringene.

– Det er mange gode tanker i denne reformen, men man ser at for å få gjort alle de endringene man ønsker, trenger man mer ressurser, fastslår Randen.

Torsdag offentliggjorde Arbeidsforskningsinstituttet en rapport som baserer seg på en spørreundersøkelse blant 3.100 politiansatte fra hele landet.

Rapporten har som mål å se på hvilke konsekvenser den pågående politireformen har for de ansatte og deres relasjon til publikum.

– Gjenkjennelig

Der kommer det blant annet fram at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud. Samtidig viser rapporten at nesten to tredeler av de spurte sier de har en dårlig følelse ved arbeidsdagens slutt, «fordi de ikke fikk tid eller hadde ressurser til å gjøre en så god jobb de ønsket».

– Det er ganske mye som ikke føles bra, men at flere har en dårlig følelse når de går hjem, og et stort flertall opplever at det er for lite ressurser til å ta unna det som skjer – både operativt ute, og blant dem som sitter på huset – er noe av det som peker seg ut. Dette er nok noe mange kjenner seg igjen i også her i Fredrikstad, sier Randen.

– Så snakkes det mye om å ha is i magen og la endringene få satt seg, men nå har man kommet ganske langt i reformarbeidet, og fra der jeg står føles det ikke som at man oppnår det som var målet da man startet opp, fortsetter han.

Les også: Slik oppleves nærpolitireformen av politiet selv

Skeptisk til sentralisering

Ifølge Randen, som er tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund ved Fredrikstad politistasjon, går endringene også ut over motivasjonen.

– Jeg vet blant annet om flere som har søkt seg til brannvesenet, eller vurderer videre utdanning for å bli mer attraktive for andre arbeidsgivere. Nå skal jeg være forsiktig med å spekulere i andres valg, men sitter med følelsen av at dette er en konsekvens av utviklingen de siste årene, sier han.

Ett av de største ankepunktene hans er at nærpolitireformen gir for lite rom til lokale tilpasninger.

– For eksempel er det nå sentralt styrt hvor mange som skal jobbe forebyggende ved de ulike stasjonene. Her i Fredrikstad har det forebyggende arbeidet fungert veldig bra, og vi har til og med hatt to ulike avdelinger – der en har jobbet opp mot ungdom under 18, og den andre har vært operativt forbyggende, blant annet rettet mot utelivet og vold i tilknytning til det. Nå har disse blitt slått sammen til én mye mindre gruppe, trekker Randen fram.

– Økonomien styrer selvfølgelig mye, men også hvilke prioriteringer man ønsker å gjøre. Nå har det blitt satt av mer ressurser til å opprette store grupper for å ta seg av de store sakene, noe som helt klart er viktig og riktig. Men det føles som man tar ressursene fra det daglige politiarbeidet ute, og det mener jeg blir feil, legger han til.

Dagsavisen mener: Politi ute av reform

Vurderer justeringer

Derfor håper Randen nå at både politiledelsen og justisdepartementet vil ta funnene i den ferske rapporten på alvor.

– Her er det så mange politifolk som har uttalt seg om hva de syns er bra og dårlig, i en grundig rapport som jeg syns tar for seg mye viktig. Da vil det være veldig synd om man bare legger denne i en skuff uten å ta til seg bekymringene som kommer fram.

Ifølge NTB varsler nå den nytilsatte justisministeren Jøran Kallmyr (Frp) en stortingsmelding hvor det kan bli foreslått endringer og justeringer på bakgrunn av kritikken som er kommet mot reformen.

– Det er krevende å skulle både gjennomføre reformen og holde trykket oppe mot kriminalitet. Vi må vurdere om det er for mye på en gang, sa Kallmyr på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.