Kampanjefilm om seksuelle overgrep har gjort store utslag

På drøyt to sommermåneder fikk Overgrepsmottaket for Østfold 30 nye henvendelser. – Det er liten tvil om at filmen vi la ut i juni er mye av årsaken til dette, mener daglig leder Ann Helen Lomsdalen.

– Vi får nok flere pasienter totalt sett i år enn vi noen gang har hatt tidligere. Vi ligger over det vi pleier å gjøre på denne tida, og samtidig vet vi at det alltid er en del som oppsøker vår hjelp i løpet av romjula og nyttårshelgen. Det forundrer meg ikke om vi passerer 100 pasienter i år, sier Lomsdalen.

Hittil i år har rundt 90 personer henvendt seg til overgrepsmottaket på Kråkerøy i Fredrikstad, som dekker hele Østfold. Det er omtrent like mange som oppsøkte dem i hele 2017.

– Lavere terskel

I midten av juni publiserte de en kampanjefilm på sosiale medier, som viser de første minuttene fra en jente våkner etter et angivelig seksuelt overgrep.

Videoen fikk stor spredning og mye medieoppmerksomhet, noe Lomsdalen forteller har hatt en betydelig effekt.

– Det er ingen tvil om at denne filmen har truffet en nerve, og bare fra den ble lansert til utgangen av august hadde vi 30 ulike henvendelser. Til sammenligning hadde vi 12 stykker innom i samme periode i fjor.

Mørketallene er høye hva gjelder seksuelle overgrep – bare 10 til 12 prosent av dem som blir utsatt for voldtekt ender opp med å henvende seg til overgrepsmottakene. Likevel har mottaket i Østfold opplevd en jevn pasientøkning de siste årene – opp 20 prosent bare fra 2016 til 2017 – og den daglige lederen håper dette skyldes at flere våger å ta kontakt fremfor at det skjer flere overgrep.

– Det har blitt et større fokus på overgrep i samfunnet generelt. VG hadde nylig en større sak om dette, og metoo-kampanjen har også hatt mye å si.

– Når journalistene er flinke til å løfte dette temaet fram i søkelyset, fører det gjerne til at flere melder seg hos oss. Det at flere medier skriver om dette senker terskelen for å oppsøke hjelp, mener Lomsdalen.

Les også: Overgrepsmottaket i Østfold fikk tre nye voldtektspasienter på én helg
Les også: Sprengt kapasitet ved overgrepsmottaket

ØKT PÅGANG: Allerede ved utgangen av november hadde Overgrepsmottaket for Østfold tatt imot like mange pasienter som i hele 2017. Daglig leder Ann Helen Lomsdalen velger å tro at mye skyldes økt samfunnsbevissthet rundt seksuelle overgrep.
Foto: Kenneth Stensrud

ØKT PÅGANG: Allerede ved utgangen av november hadde Overgrepsmottaket for Østfold tatt imot like mange pasienter som i hele 2017. Daglig leder Ann Helen Lomsdalen velger å tro at mye skyldes økt samfunnsbevissthet rundt seksuelle overgrep. FOTO: KENNETH STENSRUD

Ber alle ta kontakt

I disse dager befinner vi oss også midt i julebordsesongen, en tid på året da det kan skje flere overgrep som aldri blir tatt videre.

– Det som er litt skummelt med julebordsesongen er at overgrepene ofte skjer i lukkede selskap. Det kan bli vanskeligere for offeret å si fra om det de har opplevd når den som står bak er en de har en nær relasjon til, og kanskje må forholde seg til i arbeidshverdagen.

– Vår klare oppfordring er at alle som blir utsatt for overgrep kommer til oss og søker hjelp, selv om de ikke ønsker å politianmelde. Når man opplever noe sånt har man uansett behov for bistand til å komme seg gjennom det, for dette er ikke noe som går over av seg selv, sier Lomsdalen.

– Skjønn hva som er greit

Hun har i tillegg følgende anbefalinger til de som skal ta del i førjulsfestlighetene.

– Det er ikke alltid så lett å få tak i en taxi på denne tida av året, og da tyr mange unge jenter til pirattaxi for å komme seg hjem. Dette anbefaler vi selvfølgelig ikke, fordi vi vet at det kan skje en del overgrep i denne settingen.

– Alle bør ha en plan for hvordan de skal komme seg hjem før den tida kommer, og sørge for at de alltid har noen å være sammen med slik at de ikke blir gående alene, fastslår Lomsdalen.

Samtidig mener hun det er viktig at folk ikke glemmer å oppføre seg som folk, selv om alkoholen tar overhånd i sosiale sammenhenger.

– Til gutta vil jeg si at de må skjønne hva som er greit og ikke. Det vi ser aller mest av – og som vi også løftet i kampanjefilmen vår – er såkalte sovevoldtekter. Man må forvisse seg om at den andre ønsker det samme som en selv, før man tar initiativet til en seksuell handling, avslutter Lomsdalen.