Jon Albert Ihlebæk om livet, tvilen, håpet og trosopplæring

– Jeg burde bedt deg ta hoveddøren og ikke inn via sakristiet, smiler Jon Albert Ihlebæk (67). Sognepresten som i 26 år har hatt sitt arbeid i Domkirken er stolt av kirken – nå har han blitt pensjonist.