Ingen møtegodtgjørelse til varslerne

Mens kommunens egne ansatte fikk overtid eller avspasering etter å ha møtt granskingsadvokatene i Oslo, måtte varslerne ta til takke med en refundert togbillett.

Av Arne Børresen

– Jeg kan ikke mene noe annet enn at dette er en ren, skjær forskjellsbehandling av folk. Vi som ikke lenger er ansatt i Fredrikstad kommune, nettopp fordi vi varslet om mobbing, trakassering og forfølgelse, må jo også ha rett på en kompensasjon for tida som har gått med i forbindelse med granskingsintervjuene hos de to advokatselskapene i Oslo.

Det sier en av de tre sentrale varslerne til Demokraten.

LES OGSÅ: Varslere mener kommuneadvokaten har for mange hatter (Demokraten+)

Forberedte seg på fritida

I et fakturabrev til setterådmann Nils Holm 5. mai, ber varsleren om å få utbetalt til sammen 41.500 kroner av Fredrikstad kommune, for å ha deltatt på flere tidkrevende, omfattende intervjuer hos advokatselskapene i Oslo, som i 2017 og 2018 ledet granskingen av arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune.

Summen dekker i tillegg til den medgåtte tida under intervjuene også diett, kilometergodtgjørelse og øvrige reiseutgifter. 

LES OGSÅ: Varsler om bot til kommunen: – Ingen straffes egentlig (Demokraten+)

– Alle må forstå, også setterådmannen og kommunen, at det gikk med veldig mye tid til å delta i denne prosessen som foregikk i Oslo. Vi som er de såkalte sentrale varslerne jobber jo av forstålige grunner ikke lenger i Fredrikstad kommune. Det betyr at granskingsmøtene heller ikke kunne forberedes i ens egen arbeidstid, men på fritida. Kvelder, helger og feriedager måtte tas i bruk. Men det eneste setterådmannen vil tilby er at kommunen dekker utgiftene til togbilletter tur-retur Moss-Oslo på til sammen 624 kroner, sier varsleren til Demokraten.

– Hva får folk som er ansatte i Fredrikstad kommune – og som har vært inne til intervjuer i Oslo – kompensert for å ha deltatt på disse møtene?

– Jeg forutsetter at de ansatte enten får overtid eller avspasering, slik avtaleverket for de kommuneansatte tilsier. Det er hevet over en hver tvil at arbeidsgiveren har en plikt overfor den ansatte å få dette kompensert, påpeker varsleren bestemt.

LES OGSÅ: – Varslerne avspist med smuler

Kan vurderes som oppreising

Setterådmann Nils Holm bekrefter overfor Demokraten at han kun har tilbudt å dekke utgiftene til NSB-billetten – altså 624 kroner. Men i svarbrevet han har sendt varsleren for få dager siden, gis det også åpninger for å dekke de øvrige kostnadene:

– Jeg sier i brevet at vi kan vurdere denne saken i sammenheng med det samlede oppreisingskravet vi etter hvert får inn. Det er mest naturlig å gjøre det slik, sier Holm.

– Vil varsleren da få dekket sitt krav?

– Det skal vi som sagt se nærmere på når vi har mottatt det samlede oppreisingskravet.

– Hva med de øvrige intervjuede personene som er ansatt i Fredrikstad kommune – har de fått kompensasjon?

– Jeg representerer kun varslerne, så det kan jeg ikke svare for. Jeg går ut fra at de andre som er ansatt tar dette med sin arbeidsgiver, sier Holm.

Om setterådmannens synspunkter, sier varsleren:

– Mitt krav om å få dekket utgiftene handler ikke om oppreising. Det er en erstatning, og ingenting annet.

LES OGSÅ: Aall får kritikk for å ha stått fram (Demokraten+)