Ikke mange nok vaksinerer seg, 300 prosent økning i meslingtilfeller

Ifølge ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har antallet som har blitt smittet av det livsfarlige viruset økt betraktelig i løpet av det siste året.

Helseorganisasjonen har sammenliknet tallene fra de tre første månedene i 2019 med årets tre første måneder i fjor.

– Selv om dette er foreløpige og ufullstendige tall, viser dette en tydelig trend. Mange land står midt i store meslingutbrudd, og i alle regioner i verden er det økning i antallet meslingtilfeller, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Hittil i år har 170 land rapportert om til sammen 112.163 tilfeller av meslinger, mot 28.124 tilfeller i fjor.

Les også: Skremt av vaksinedebatten

Obligatorisk vaksinering

Ifølge WHO vil tallet på faktiske sykdomstilfeller alltid være høyere enn tallene som er rapportert inn. Det betyr at det er rimelig å anta at de første tallene for 2019 er for lave.

Den mest dramatiske veksten har vært i Afrika, hvor vaksinedekningen er lavere enn i resten av verden, med en sjudobling av forekomsten av meslinger.

Samtidig har det også vært store hopp også andre steder i verden. De siste ukene ar det blant annet vært meslingutbrudd i et jødisk-ortodoks nabolag i Brooklyn i New York. Noen av beboerne i disse områdene har motsatt seg vaksinering av religiøse årsaker.

Til sammen er det registrert 285 tilfeller av meslinger i New York siden oktober, og i forrige uke innførte New Yorks ordfører Bill de Blasio obligatorisk vaksinering.

Les også: – Alle må ta ansvar

Krever høy vaksinasjonsgrad

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn, barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

Å hindre meslingsmitte krever at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, såkalt flokkimmunitet, for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

Lest denne?: Australsk oldemor dro selv til Syria for å hente barnebarna hos IS-terrorist