Høyre med forhandlingsfinte: Vil sikre E18 bak Viken og Oslos rygg

Parallelt med forhandlingene om ny Oslopakke 3 og E18 har folk i Høyre jobbet med en alternativ løsning som innebærer å sikre motorveien bak Viken og Oslos rygg.

Forhandlingene om Oslopakke 3 er i sluttspurten. Oslopakke 3 er pakka der alle de store samferdselssatsingene i Oslo og Viken ligger, både kollektivprosjekter og veiprosjekter. Den store nøtta politikere fra alle partier i både Oslo og Viken nå må løse er E18. 

Både byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken er styrt av rødgrønne partier, og er imot størsteparten av nye E18 inn til Oslo. Samtidig ivrer opposisjonen med Høyre i spissen for å få bygd ut hele den nye strekningen.

Les også: – Dette er å engasjere seg i egen læring, og det er jo det vi vil ha

Forhandlingsfinte fra Høyre

Dagsavisen får opplyst fra flere kilder tett på prosessen at høyrestyrte Bærum kommune har jobbet parallelt med forhandlingene om en alternativ løsning for å få sikret hele E18-prosjektet. I vinter trakk det nye fylkesrådet i Viken sin garanti til bompengeproposisjonen E18.

Det betyr, litt enkelt forklart, at E18 står uten den lokale støtten som kreves for at prosjektet skal bli vedtatt i Stortinget. 

E18 går gjennom Bærum kommune, og nå ønsker kommunen å stille med den garantien fylket trakk i fjor. Bærumordfører Lisbeth Hammer Krog har innkalt til et møte i formannskapet onsdag for å sikre støtte til løsningen.

En slik løsning er altså enda ikke politisk vedtatt i Bærum kommune onsdag formiddag.

– Jeg innkaller formannskapet i dag klokken 14. Det møtet streames som vanlig. Forhandlingene er på overtid og jeg vil derfor samle formannskapet for å drøfte den situasjonen vi befinner oss i. Jeg har ingen kommentar utover dette, skriver Krog i en SMS til Dagsavisen.

I innkallingen til møtet skriver ordføreren:

«Som kjent har avtalepartene i Oslopakke 3 dvs. Viken fylkeskommune og Oslo kommune hatt forhandlinger med staten denne vinteren/våren. Hovedtemaene i forhandlingene omhandler stort sett to forskjellige forhold:

– Oppnå lokalpolitisk enighet om utbyggings- og finansieringsløsning for etappe 1 av E18 Vestkorridoren før Prop. 38S (2019-2020) behandles av Stortinget i vårsesjonen 2020.

– Justering av bomtakstene i Oslopakke 3 for å sikre fremtidig portefølje – da særlig lokal finansiering av Fornebubanen i Oslo og Viken.

Forhandlingsmøte

Planen er at E18 og den alternative løsningen fra Bærum skal diskuteres på et forhandlingsmøte om Oslopakke 3 klokka 11 onsdag. 

Dette har skjedd samtidig som, ifølge kilder Dagsavisen har snakket med, at partene rundt bordet i Oslopakke 3-forhandlingene har diskutert et kraftig nedskalert E18-prosjekt lignende det som ble vedtatt i 2016.

Bærums planer om å selv stille som garantist for hele prosjektet har aldri vært nevnt i noen av de så langt 14 forhandlingsmøtene, får Dagsavisen opplyst. Alt har skjedd bak Oslos og Vikens rygg.

Les også: Sleipner etablerer produksjon i Polen (+)

I 2016 ble byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune enige om å skalere ned deler av E18. Dette ble overkjørt av regjeringen, som før jul la fram en sak for Stortinget som innebar å bygge hele E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Denne planen står derimot nå i spill fordi Viken trakk sin garanti til prosjektet i vinter.

MDG: Nesten for spinnvilt

Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier han nesten ikke tror hva han hører.

– Høyre er altså villige til å sette milliarder av kroner til lavere billettpriser og store kollektivprosjekter som Fornebubanen i spill, for å  presse gjennom en svindyr og gammeldags motorvei. Dette er ikke måten man driver forhandlinger på, sier Hermstad.

Han mener Høyre nå er tatt med buksene nede.

– Mens vi i månedsvis har forhandlet om Fornebubanen, lavere billettpriser og fremtidens klimaløsninger, har de sittet på bakrommet og laget en hemmelig plan for å tvinge gjennom en svær motorvei som ikke har lokal tilslutning. Det er nesten for spinnvilt til å være sant, sier Hermstad.

Han viser til at Oslopakke 3 gjennom mange år har vært et sted man møtes på tvers av politiske skillelinjer for å finne breie løsninger.

– Når Høyre oppfører seg på denne måten, er det selvsagt svært alvorlig for samarbeidet. Vi må jo kunne ha tillit til at Høyre faktisk står bak det de skriver under på, sier Hermstad.