FØLGER PRISNIVÅET: Leder i meglerforeningen i Østfold, Amund Tvete Hermansen, følger boligprisutviklingen tett.

Historisk prisvekst på boliger

Til forandring har Østfold høyere prisvekst på boliger enn landssnittet over tid. – Dette er sterke tall, sier leder Amund Hermansen i Østfold Eiendomsmeglerforening.

Det siste året er prisstigningen akkurat 13 prosent både i Østfold samlet og i gjennomsnitt på landsbasis, mens utviklingen de siste ti årene er en stigning på 65,4 prosent i Østfold og 68,6 prosent i hele landet. Ser vi derimot på de siste fem årene, er boligprisstigningen sterkere i Østfold enn landsgjennomsnittet, med 38,9 mot 37,2 prosent.

– Det er en kraftig vekst for Østfolds del, og dette er sterke og overraskende tall, sier Amund Tvete Hermansen, leder i Østfold Eiendomsmeglerforening, til Dagsavisen Østfold.

Lavest vekst i Fredrikstad

Han er kilden til tallene, som gjør at han kan konkludere med at prisstigningen i Østfold har fått større fart på seg de siste fem årene enn den har hatt over tid tidligere. Aldri har prisstigningen i Østfold vært så god sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Av de tre største byene er det Fredrikstad som det siste året opplever minst vekst (12,1 prosent), mens Moss er i den andre enden av skalaen med 14,8 prosent vekst. Tendensen er den samme de siste fem og ti årene, men da har Sarpsborg hatt hakket sterkere vekst enn Moss. Likevel er fortsatt prisnivået i Fredrikstad høyere enn i Sarpsborg. Konkrete tall fra Halden har Hermansen ikke, men «det øvrige Østfold» sett under ett, som da inkluderer Halden, henger ikke veldig langt etter takket være stor vekst i Askim og Mysen, ifølge megleren.

– Både Moss og Askim vinner naturlig nok en del på pendlernærheten til Oslo, noe som bare vil bli forsterket med jernbaneplanene som nå foreligger. Alle Østfold-byene og byer ellers rundt Oslofjorden vil merke det. Alt sentraliseres stadig mer og distriktene tømmes, nær sagt. Det bidrar til prisveksten i byene, forklarer han.

Jernbane skrur opp priser

Med raskere reisevei til Oslo med Intercity-forbindelse om noen år, vil spesielt Moss, men også Sarpsborg og Fredrikstad tiltrekke seg mange nye innbyggere, mener Hermansen.

I Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 12 årene har regjeringen ambisjoner om at nytt dobbeltspor til Fredrikstad skal være ferdig i 2024, i Sarpsborg i 2026 og i Halden senest i 2034.

– Det blir mer attraktivt ikke bare å bo, men også å jobbe her. Det legger et press på boligmarkedet som gjør at prisene skyter i været, slår han fast, og legger til:

– Forstad til Oslo

– Prisnivået i Moss vil nærme seg dagens nivå i Ski, mens Fredrikstad vil nærme seg Moss og så videre. Jeg har en veldig god magefølelse når det gjelder Moss, som etter hvert vil få bare en snau halvtime med tog til Oslo. Byen blir jo nesten å regne som en forstad til hovedstaden.

Ifølge Hermansens beregninger vil hele fylket vårt få et gedigent løft i boligprisutviklingen. Historisk sett har boligprisene i Østfold ligget lavt sammenlignet med andre sentrale fylker.

– Vi har hengt veldig etter i mange år, slutter Hermansen.