Historisk høy gjeldsbelastning

Gjeldsbelastningen har kommet opp på et historisk høyt nivå og er høyere enn i de aller fleste andre land, advarer Finanstilsynet.

Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for den finansielle stabiliteten i Norge, advarer Finanstilsynet i rapporten «Finansielt utsyn», som ble lagt fram tirsdag.

Finanstilsynet viser blant annet til boliglånsundersøkelsen for 2019. Den viser at nesten halvparten av nye nedbetalingslån ble tatt opp av låntakere med gjeldsgrad på over fire ganger brutto årsinntekt. Andelen har økt siden 2018.

Mange husholdninger har dermed en veldig høy gjeldsbelastning og er sårbare hvis rentene øker, hvis inntekten forsvinner eller hvis boligprisene faller, forklarte Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen da han presenterte rapporten.

I tillegg bidrar politisk uro, handelskonflikter og brexit til stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og finansmarkedene.