Her sikres McDonald's-fôret mot korona

– Vi er et ledd i næringskjeden, og vi må ta alle forholdsregler for å hindre smitte hos oss, sier daglig leder ved Råde Mølle, Lars-Erik Linnerud.

Sjåførene som losser og frakter McDonald's-fôret er under strenge sikkerhetstiltak.

– Her hos oss er det full fart. Som produsent av dyrefôr er vi en samfunnskritisk funksjon. Vi har innført strenge tiltak, for her er det mye trafikk i våronna, sier daglig leder ved Råde Mølle, Lars-Kåre Linnerud.

– Vi er et ledd i næringskjeden og vi må ta alle forholdsregler for å hindre smitte hos oss.

– Dere tenker at korona kan smitte fra ansatt til fôr, fra fôret til produksjonsdyr, og fra dem til forbruker?

– Nei, vi har ingen signaler på det, men likevel tar vi alle forholdsregler. Inne på selve mølla, er det lagt inn en sikkerhetssone ved avløsing av skift - sånn at de ikke har kontakt med hverandre. I tillegg følger vi alle andre smittevernregler som gjelder for produksjon, og sjåførene bruker munnbind og hansker når de fyller bilene, sier han.

I tillegg har utenlandske sjåfører eget toalett og forbud mot å fylle eller losse bilene selv, og to meters avstand gjelder på hele mølla. Det er også satt en begrensing på tre personer om gangen i butikken.

(Saken fortsetter under bildet)

Les også: Nå tilbyr Fredrikstad kommune digitale sykehjemsbesøk

Sjåfør Roar Ramberg bruker maske og hansker når han fyller transporten med dyrefôr. Foto: Lars-Kåre Linnerud

Lager McDonald's-fôr

Råde er en liten kommune - selv i Østfold-skala - og de fleste kjenner bygda bare som en plass de kjører gjennom på vei til Hvaler eller Fredrikstad. Råde Mølle-logoen i rødt, på det karakteristiske gule bygget, er et kjent landemerke.

Inne på mølla lages ulike fôrblandinger, som brukes til produksjonsdyr både lokalt og andre steder på Østlandet. Produsenten er blant annet hoffleverandør til Ek gårdskjøkken.

Men blant fôrblandingene er også det Linnerud kaller «McDonald's-fôret».

– Er det et eget fôr, som bare de bruker?

– Ja, det er en egen resept. Det er ikke mange som vet at vi i lille Råde lager fôr for McDonald's. Felleskjøpet leverer også den resepten, men vi er også med, sier Linnerud.

(Saken fortsetter under bildet)

Kommentar: «Hæ? Jeg forstår ingen ting. Er avstanden til nabokommunen større på dagtid?»

Den lokale fôrprodusenten har full drift gjennom korona-krisen, men har innført strenge sikkerhetstiltak for å hindre smitte.
Foto: Råde Mølle

Den lokale fôrprodusenten har full drift gjennom korona-krisen, men har innført strenge sikkerhetstiltak for å hindre smitte. Foto: Råde Mølle

Erna-besøk ble korona-utsatt

Rett før krisetiltakene tredde i kraft, skulle statsminister Erna Solberg besøke Råde kommune for å snakke om bærekraft og miljø. På planen sto også et besøk til Råde Mølle.

– Vi har hatt stort fokus de siste årene på FNs bærekraftsmål. For eksempel har vi gjort tiltak for å oppnå likestilling.

Møllebransjen har tradisjonelt vært sterkt mannsdominert, og Råde Mølle var ikke noe unntak. Men de siste ansettelsene de har gjort, har bidratt til å snu kjønnsforskjellene.

– Blant annet har vi ansatt vi en ung, kvinnelig fôrrådgiver på 24 år rett fra studiene på NMBU, som drar rundt og lærer bort til ny kunnskap til godt voksne og drevne bønder. Vi finner store verdier i møtet mellom ung og gammel, sier Linnerud.

Et annet tiltak har vært å redusere klimaavtrykket på gjødseltransporten og spare Råde sentrum for tungtrafikk.

– Nå tar vi inn gjødselet med båter til Sandesund i Sarpsborg. Tre båter sparer Råde for 90 vogntog gjennom sentrum. Det er de mange små tingene, som gir effekt, sier Linnerud.

– Yara som gjødselselskap er veldig opptatt av å være med og lage minst mulig klimaavtrykk i landbruket, sier Håvard Bjørgen, kundeansvarlig i Yara Norge.

– Det Råde Mølle har gjort her, det synes vi er kjempepositivt.

Les også: Måling av mobil hyttetrafikk: – Det finnes systemer som kan skille ut «faste» SIM-kort (Demokraten+)

Åkerbønner og PST

En av de små tingene som kan bidra til endringer, er åkerbønner, en bønne med proteininnhold på over 30 prosent som kan deler av soyaen som brukes i dyrefôr.

Lars-Kåre Linnerud synes det er leit at ikke Erna Solberg kom til fabrikken hans som planlagt.

– Jeg tenker at møtet er utsatt, ikke avlyst. Men det viktigste er at vi blir lagt merke til. Det gir oss handlekraft. Vi har ikke vært i kontakt med statsministeren om dette, men på et eller annet vis har det nådd fram til regjeringen at vi tenker annerledes, sier Linnerud.

– Vi hadde PST på besøk her, og alt var klart til hun skulle komme torsdag den 12. mars. Men så endret jo alt seg.

– Hvordan visste hun om dere, egentlig?

– Det vet jeg ikke, men vi er veldig glade for at de er interesserte i det vi driver med her. Bærekraft er så kjedelig ord, så jeg liker å bytte det ut med dagligdags. Det er det som er målet vårt; at bærekraft skal bli dagligdags.

Følg Demokraten på Facebook!