KARTLAGT: Fredrikstad kommune presenterer for tredje gang en oversikt over hvilke områder/soner som har størst og minst grad av levekårsutfordringer.

Her har de dårligst levekår i Fredrikstad

Områdene Holmen/Seut, Selbak/Sorgenfri og Sentrum Øst kommer ikke overraskende dårligst ut i Fredrikstad kommunes siste kartlegging av levekårsutfordringer.

I den helt andre enden av skalaen, som er en oversikt basert på 19 ulike indikatorer, finner vi Kråkerøy sør, Begby og Ambjørnrød/Veum.

- Rapporten definerer på ingen måte hvor folk er mest lykkelige i byen vår, men gir et faktabasert bilde på hvor vi har de største levekårsutfordringene, sier avdelingsleder for stab innen utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, konstituert virksomhetsleder for bærekraftig utvikling, Hege Marie Edvardsen og folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen i Fredrikstad kommune.

Les hele rapporten HER

Vil unngå opphopning

Levekårskartleggingen kommer for tredje gang etter at den først ble presentert i 2012. Fortsatt synes ingen store endringer siden den gang. Rapporten ses på som et kunnskapsgrunnlag til bruk i planarbeidet for årene som kommer. Målet er at målrettede tiltak på sikt skal utjevne forskjellene og sørge for større grad av blandet befolkning i de ulike områdene. Med det menes folk med ulikt utdanningsnivå, inntektsnivå, familiestruktur, sysselsatte/arbeidsledige, uføre, innvandrere, boligtyper og så videre.

- Kommunen ønsker å unngå en opphopning av ulike levekårsutfordringer i gitte områder, forklarer Bekker.

Kan ikke styre boligmarkedet

Tallene fra SSB er sammenstilt i en rapport laget av Cowi. I Fredrikstad er vi fortsatt langt unna "gettofisering" og en by delt i øst og vest, som i hovedstaden. Likevel viser rapporten jevnt over at de omkringliggende, mer landlige boligområdene kommer best ut. Men flere mulige feilkilder gjør at kommunen vanskelig kan slå fast at det for eksempel er bedre å bo på det ene boligfeltet enn det andre.

For å bygge opp en mer blandet befolkning, forsøker kommunen for eksempel å tilrettelegge for en blandet boligmasse i områder der det er stor grad av trygdeboliger og utleieboliger i dag. Andre grep kan være å regulere for og bygge flere naturlige møteplasser og uterom, som lekeplasser, parker og annet for å gjøre mindre attraktive områder mer attraktive.

- Boligmarkedet er fritt og noe vi vanskelig kan styre helt, men vi har flere muligheter til å prøve å legge til rette for en utvikling vi ønsker. Det kan være å spre kommunale boliger, spre plasseringen av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og fordele antall innføringsklasser på skolene, forteller Olsen.

Styrt bosetting

Han og kollegene opplyser at kommunen sjelden møter motstand i arbeidet med å bosette såkalte EMA-er i etablerte boligområder.

- Nabolagsengasjementet "våkner" gjerne fortere når det gjelder å spre bosetting av folk innen rus og psykiatri, forteller Edvardsen.

Rapporten sier ingenting om hvorfor eksempelvis arbeidersamfunnet Gressvik ikke har like store levekårsutfordringer som arbeidersamfunnet Selbak. Verdt å merke seg er også at mange av sonene er veldig små, som for eksempel at Kirkeby er skilt ut fra resten av Gressvik og i stedet regnes sammen med Ørebekk. På samme måte er Kråkerøy og sentrum også delt inn i en rekke soner.

Slik rangeres sonene i Fredrikstad i rapporten, med en indeks som rangerer fra flest til færrest levekårsutfordringer:

Holmen/Seut 38,17
Selbak/Sorgenfri 35,33
Sentrum øst 34,08
Nøkleby 32,58
Lisleby 31,42
Sentrum vest 31,33
Gressvik 29,50
Leie 29,42
Sentrum sør 28,75
Nabbetorp 27,42
Kniple 27,42
Vallefjellet/Rådalen 26,92
Trara 26,83
Torp 26,08
Hauge 25,58
Trosvik 23,33
Midtbygda 22,25
Kirkeby/Ørebekk 21,67
Borge nord 20,50
Selbak nord 20,33
Prestelandet/Byens Marker 19,58
Åle/Trondalen 19,33
Rolvsøy nord 19,17
Kråkerøy nord 17,92
Gamlebyen/Kongsten 17,25
Borge midtre 15,50
Smertu 15,25
Hatteveien/Nesskogen 13,17
Sentrum nord 12,67
Labråten 12,50
Vestbygda 11,58
Sørbygda 10,67
Glombo/Langøya 10,25
Rød/Oksviken 10,25
Torsnes 9,58
Oredalen 9,58
Engelsviken 8,58
Ambjørnrød/Veum 8,25
Begby 6,33
Kråkerøy sør 5,00.

Levekårskartleggingen blir nærmere presentert under et seminar på Litteraturhuset mandag fra klokka 13.15 til 14.45.