«Helsestasjon og skolehelsetjeneste er viktige satsingsområder for oss»

DEBATT Det er essensielt med et godt fødseltilbud nært folk.

Trond Svandal
Ordførerkandidat Fredrikstad Venstre

Tidlig innsats er helt sentralt i Venstres helse- og oppvekstpolitikk. Lavterskeltilbud som helsestasjon og skolehelsetjeneste er derfor viktige satsningsområder for oss.

Nå har Helsedirektoratet fordelt det øremerkede tilskuddet for 2019. Vi jubler over at Fredrikstad gjennom det får hele 2,2 millioner til jordmorstillinger, eller tre nye årsverk. Dette får vi til sammen med regjeringspartiene H, FrP og KrF. Dette er en viktig styrking til helsetjenestene i kommunen vår.

Det er essensielt med et godt fødselstilbud nært folk, og jordmødrene gjør en svært viktig jobb. Regjeringen gjeninnførte kravet om jordmorkompetanse i alle kommuner, som Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen fjernet, og dette kommer nå til gode nær der folk bor.

Fra 2014 til 2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen om lag 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner. Hele 48 millioner går til helestasjoner og skolehelsetjeneste i Østfold, og nasjonalt går 58,7 millioner kroner til styrking av jordmorstillinger.

Venstre i Fredrikstad vil følge opp regjeringens viktige satsning på helsestasjoner, skolehelsetjenester og lavterskeltilbud i vår lokale politikk, for dette er viktig for helsetilbudet i kommunen vår.