Håpløst å komme inn på det ordinære leiemarkedet

Da kronisk syke Knut Andersen sto uten bolig, ble han tilbudt en plass blant psykisk syke og rusmisbrukere i Traraveien 19.

Av: Arne Børresen

Han har kols, vært rammet av slag, er avhengig av rullator og har vedvarende hjerteproblemer. Da Knut Andersen (65) brått sto uten bolig, ble løsningen korttidsopphold i Traraveien 19 – mot hans egen vilje. Botilbudet i Traraveien er beregnet på personer med psykiske lidelser eller rusproblematikk, noe Andersen ikke kjenner seg igjen i.

– Jeg er så fortvilet! Det var jo en omsorgsleilighet jeg ba om, sier han.


Vanskelig leiemarked

Etter å ha leid en sokkeletasje på Kråkerøy i 17 år, ble Andersen i fjor oppsagt fordi utleieren ønsket å benytte leiligheten til et nærstående familiemedlem. Årene på Kråkerøy beskriver Knut som «helt fantastiske», men nå startet en periode så krevende at det var vanskelig å holde ut.

– Når du er såpass fysisk svak som det jeg er, viste det seg håpløst å komme videre på det ordinære leiemarkedet. Jeg har tross alt tre alvorlige sykdommer å slite med: kols, fortsatt hjerteproblemer etter et hjerteinfarkt og en kraftig nedsatt funksjonsevne etter hjerneslaget jeg fikk for et par år siden. Derfor orker jeg veldig lite i hverdagen, forteller han.


Knut Andersen sliter med tre kroniske lidelser og orker, i følge ham selv, veldig lite i hverdagen. Foto: Arne Børresen


Knut fant en hybel på Trara, men det skulle vise seg at forholdene ikke var til å leve med.

– Jeg hadde rotter inne på gulvet som følge av et svært hull i gulvet ved nedløpet under kjøkkenbenken. Til slutt måtte jeg be kommunen om hjelp til å finne en omsorgsbolig, sier Knut Andersen.


Kommunen tilbød plass blant rusmisbrukere

Rett før jul fikk han tilbud om å flytte inn i Traraveien 19, som driftes av Virksomhet Friskliv og mestring og er et bemannet botilbud i opptil tre måneder. 21. desember flyttet han inn. Han har ingenting å utsette på personer med rusproblematikk, men opplever å være i en utsatt posisjon og frykter at de andre beboernes lidelser kan få konsekvenser for ham.  

– Jeg unner dem alt godt. De er fantastiske, snille mennesker som fortjener alt det beste samfunnet kan gi dem, men narkomane kan bli kriminelle når de ikke får tak i dopet sitt, sier Andersen og stiller seg uforstående til at han har fått tildelt denne plassen.

– Jeg er fysisk syk. Jeg har aldri tatt et trekk hasj og er forsiktig med alkoholen, poengterer 65-åringen.

Les også: Bor på 12 kvadrat på ubestemt tid 


Skal bistå syke å finne bolig

Avdelingsleder June Andersen ved Tildelingskontoret i Fredrikstad kommune kan av hensyn til taushetsplikten ikke kommentere Andersens sak, men sier at på generelt grunnlag er Traraveien et bemannet botilbud kvinner og menn som har rusrelatert problematikk i kombinasjon med psykisk uhelse og som er i behov av et botilbud som er akutt, midlertidig eller av mer varig karakter.

– Personer som ikke er i målgruppen henvises til Nav for søknad om akutt bolig, forteller hun, og forklarer videre at en av kjerneoppgavene til de boligsosiale formidlerne ved Tildelingskontoret er nettopp å bistå syke mennesker som ikke på egenhånd klarer å finne seg bosted på privatmarkedet.

– Boligsosiale formidlere bistår både med formidling av privateide boliger i samarbeid med utleier og tildeling av kommunale boliger til de som er i målgruppen. De gir også råd og veiledning om hvordan personer kan fremskaffe bolig på det private markedet, opplyser avdelingslederen ved Tildelingskontoret.


Forventer ikke hjelp fra venner

For Knut Andersen er planen en omplassering til det tidligere Alders Hvile i Cicignongata.

– Tildelingskontoret har fortalt at jeg denne uka skal få en hybel der, men det er i likhet med Traraveien 19 også et boligkompleks for folk som sliter med rus og psykiatri. Den eneste forskjellen, etter hva jeg hører folk her på huset fortelle, er at der borte finnes det ikke noen fast bemanning. Så jeg skal egentlig gå fra vondt til verre, sier Andersen.

Å få hjelp fra andre er heller ikke vært så enkelt. Brukerombudet har han ikke kjennskap til, og han har ingen pårørende i nærheten.

– Ingen av barna mine bor i Fredrikstad, den nærmeste er i Vestfold. Så det er ikke så enkelt. Jeg har mange venner, ja, men det er ingen – og det kan jeg heller ikke forvente – som står klar med en leilighet, forteller Knut Andersen, som har måttet leie en svær container til møbler og inventar i påvente av å komme i orden med et egnet sted å bo.

Les også: Gikk flere uker uten å ha en krone å leve for (+)