Haldenveien stenges i fire dager

Fra torsdag ettermiddag vil Haldenveien stenges mellom Begby og Borge kapell i fire dager grunnet anleggsarbeid. Veien stenges fra klokka 18:00 torsdag 30. april og åpnes igjen mandag 4. mai klokka 06:00.

Veiarbeidet er knyttet til prosjektet fv. 130 Begby-Borge skole i Fredrikstad kommune, med omlegging av veien ved Borge kapell og bygging av 2200 meter med ny gang- og sykkelvei.

Graver opp veien

– Vi skal grave opp deler av fylkesveien og fylle på nye masser. Da kunne vi stenge et kjørefelt i en lengre periode, eller stenge hele veien en helg. Vi har valgt det siste, sier byggeleder Hameed Ahmadi i en pressemelding. 

Det skal skiftes ut masser på 300 meter av Haldenveien og samtidig utføres breddeutvidelse på en 700 meter lang strekning.

Skiltet omkjøring

– Det blir skiltet omkjøring mens veien er stengt. Trafikanter som kjører Haldenveien i retning E6 ved Skjeberg, vil ledes rundt anleggsområdet via fv. 1152 Begbyveien, rv. 22 Sarpsborgveien og fv. 113 Borgeveien. Inn til Fredrikstad blir kjøremønsteret selvsagt motsatt, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Prosjektet fv. 130 Begby-Borge skole skal stå ferdig sommeren 2021 og til nå er omtrent halvparten av arbeidet utført.

I Fredrikstad kommune blir det skiltet omkjøring via den blå linjen i helgen, mens deler av fv. 130 Haldenveien markert med rødt er stengt. Foto: Viken fylkeskommune

Trygg skolevei

– Formålet er i første rekke å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier, for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad til Skjærviken og legge til rette for en sikrere skolevei, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma