Gode resultater for nyankomne innvandrere i Østfold

63 prosent av alle deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i det gamle fylket i fjor gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det betyr at Østfold kom bedre ut enn landgjennomsnittet, hvilket lå på 55 prosent. 

De to kommunene i Østfold med de beste resultatene er Rygge (79 prosent) og Sarpsborg (78 prosent). 

– Flyktningene har gjort en stor innsats, og kommunene har jobbet godt for å tilrettelegge slik at denne innsatsen lønner seg. Klarer vi å få kommuner med de svakeste resultatene opp til det samme nivået som de beste, vil mye være gjort. IMDi vil fortsette å legge til rette for at kommuner og fylker lærer av hverandre, sier Libe Rieber-Mohn, IMDis direktør.

Følg Demokraten på Facebook!