Frykter drosjenæringa i Fredrikstad vil forsvinne

Torsdag møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum taxinæringen i Fredrikstad. – Neste års liberalisering av drosjemarkedet og avgiftsøkning vil svekke tilbudet, sier en bekymret drosjeeier Hans Ingvald Røed.

Som en reaksjon på saken om drosjesjåfør og seksbarnsfar Hakim, som risikerer å måtte jobbe mer og tjene mindre, tok Vedum med seg fylkesleder og lokale partitopper til taxisentralen på Rolvsøy.

– Endringen som kommer er et massivt angrep på næringen, mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Drosjene har også et samfunnsansvar som det er viktig å hegne om.

LES OGSÅ: Taxisjåfør Thomas vil ikke lenger stemme på høyresida – misliker regjeringens nye taxifrislipp

Drosjer i hverdagsberedskap

Fra 1.juli neste år er det slutt på at lokalpolitikere kan begrense antall løyver, Uber vil sannsynligvis bli tillatt og plikten om å ha en taxisentral opphøre. Hakim Sulaiman i Sarpsborg er en av sjåførene som kjører for Thomas Jacobsen.

Som tidligere omtalt har han ingen tiltro til politikerne i denne saken, og som far til seks barn i alderen 4 til 17 år frykter han at dagene bak rattet i snitt vil bli lengre – fra 10 timer til 15 timer – etter frislippet.

– Rett og slett horribelt, tordner taxisentralens daglige leder Stian Enghaug.

– Avgiftspolitikken som diskuteres gjelder byene og ikke oss på «landsbygda». Den største utfordringen er ikke Uber, men kostnaden ved å ha en bil i drift 24/7. Vi er pliktig til å være tilgjengelige, dette er en del av vårt samfunnsoppdrag. Bredden i transportoppdragene vi gir det norske folk er spesielle og en dyd av nødvendighet. Vi er samfunnets hverdagsberedskap, poengterer han.

Dramatiske konsekvenser

Enda lengre arbeidsdager, et forslag som åpner for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping, mer byråkrati og svekket tilbud til funksjonshemmede blir resultatet med ny «taxilov» mener Taxiforbundet. Resultatet vil medføre dramatiske konsekvenser for både forbruker og arbeidsvilkår i næringen skriver forbundet. 

I Dublin økte antallet drosjer med flere tusen etter at myndighetene løsnet på reguleringen i forhold til antallet løyver, sier drosjeeier Hans Ingvald Røed, og legger til:

– Det sier seg vel selv hva dette har gjort med sjåførenes arbeidsdager.

– Vi frykter faktisk at endringen som blir innført neste år gjør det enda vanskeligere for sjåførene å ha et familieliv, supplerer partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Avgiftsøkning og oppkjøp

Med nye regler tror daglig leder i Taxisentralen Fredrikstad og Sarpsborg, Stian Enghaug, at utenlandske investorer vil se på norske drosje-selskaper som interessante objekter.

– Det vil bety reduserte skatteinntekter.

Avgifts-utviklingen siden 2015 har vært stor og spesielt rammes biler som brukes til transport av flere enn fire personer,  og biler tilpasset rullestolbrukere, hardt.

Ved kjøp av en Mercedes Benz Sprinter i 2015 var totale avgifter 177.000 kroner, i 2019 er avgiftene på skyhøye 467.000!

– Hvem skal ta den regninga? spør drosjeeier Røed.

– Vi må i første omgang få ned avgiftene på biler som brukes til «spesialtransport», mener Vedum. – Det ligger inne i det nye systemet at «beredskap» skal kjøpes, men jeg har dessverre ikke tro på at det kommer til å bli gjennomført.

Viktige møter

Til Demokraten sier Trygve Slagsvold Vedum at torsdagens møte med drosjenæringa i Fredrikstad er viktige oppgaver som må prioriteres.

– Vi er valgt av folket, da må vi ut og snakke med folk!