Fredrikstad-rådmannen ber om «akseptabel sluttavtale»

Etter kraftig turbulens rundt varslersaken og mistillitsforslag fra opposisjonen har Ole Petter Finess fått nok, og stiller jobben sin til disposisjon.

– For å gi mitt bidrag til ro rundt saken, og også gi alle involverte mulighet til å se framover, har jeg meddelt min arbeidsgiver at jeg er villig til å bli løst fra arbeidskontrakten med Fredrikstad kommune under forutsetning av en akseptabel sluttavtale, opplyser rådmannen i en pressemelding.

Han oppgir den samlede opposisjonen i Fredrikstad bystyres mistillitsforslag – som ble fremmet før sommeren – som en viktig årsak til at han nå ønsker å gi seg.

– Min legitimitet og autoritet i posisjon som øverste leder, er svekket. Jeg ser det slik at det blir vanskelig å gjøre en god jobb når jeg nærmest må lede «på nåde», med redusert grad av forutsigbarhet, heter det i pressemeldingen.

Familiehensyn

Samtidig sier Finess at varslersaken rundt kritikkverdige forhold i kommunens avdeling for teknisk drift har krevd sitt.

– Granskningsrapportene viste at kommunens håndtering av varslersakene er kritikkverdig. Som kommunens øverste administrative leder, tar jeg ansvaret for dette.

– Varslingskomplekset og de tilliggende sakene har vært meget krevende og innebåret betydelig merarbeid og belastning i mer enn tre og et halvt år. Dette er også en beslutning jeg tar av hensyn til min nærmeste familie, utdyper Finess.

rmannskapet7

ORDFØRER: Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er vemodig, men forståelig at rådmannen ønsker å gi seg.

Blir foreløpig sittende

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård berømmer rådmannen for jobben han har gjort og resultatene han har levert.

– Dette er trist og vemodig, men likevel skjønner jeg begrunnelsen. Det er svært vanskelig å være toppleder i en kommune når store deler av bystyret har uttrykt mistillit.

Kommunen vil snarest mulig sette ned et forhandlingsutvalg for å komme fram til en enighet med rådmannen.

– Det er for tidlig å si noe om hva en «akseptabel sluttpakke» vil innebære, men vi går nå inn i en prosess for å finne en avtale begge parter kan godta. Det kan nok hende vi vil sondere markedet etter en erstatter, men rådmannen er i stillingen fram til han eventuelt blir løst fra den, og stillingen lyses ikke ut før det skjer.

FREMMET MISTILLIT: Fredrikstad Høyres gruppeleder, Truls Velgaard.

Forståelse fra mistillitsfremmer

Høyre var ett av fem partier som fremmet mistillitsforslaget før sommeren. Partiets gruppeleder Truls Velgaard bekrefter langt på vei at de nå har oppnådd det de ville.

– Forslaget vårt var et signal om at vi så det som vanskelig for rådmannen å fortsette arbeidet med den nødvendige opprydningen på enkelte områder i Fredrikstad kommune. Vi tar rådmannens ønske til etterretning, og har stor forståelse for framgangsmåten han nå har valgt, sier Velgaard.

Han mener det vil bli uproblematisk å fremforhandle en sluttavtale.

– Vi er absolutt innstilt på å bidra i dette arbeidet, fastslår han.