Fredrikstad kommunes del II i serien: «Gratis kollektivtilbud»

LEDER Fredrikstad mangler «det store bildet» når restriktive tiltak skal balanseres med økte kollektivtilbud og innfartsparkeringer!

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

For seks år siden ble det vedtatt at ferjene i Fredrikstad skal være gratis å benytte, noe som har vist seg å være en ubetinget suksess. Vedtaket gikk heller ikke den gang upåaktet hen, og flere leserbrevskribenter mer enn antydet at det burde ha vært mulig å ta i alle fall en tier for turene på Glomma. Kostnad til drift av billettsystemer må tas hensyn til i et slikt regnestykke – og tross alt: Gratis er gratis!

Raskere fartøy, flere anløpssteder, lengre strekninger og elektrisitet i framdriften bør sikre fortsatt suksess og økning i passasjertallet. Visjonen for etablering av en elvemetro i Nedre Glomma-regionen blir, som vi tidligere har skrevet, så langt en «Fredrikstad-pakke».

Gratis buss når bomstasjonene tas i bruk er siste vedtak i serien «Gratis kollektivtilbud». I 90 dager fra bompengeinnkrevingen i Fredrikstad starter på slutten av året kan alle som har lyst til å prøve buss gjøre dette gratis. I Stavanger forsøkte man seg i 2011 med gratis ringbuss i sentrum. Prøveprosjektet «Nullen», hvor navnet skulle spille på at bussen har rutenummer 0 og 0 kroner i billettpris, ble ikke den store suksessen. Etter én måned i drift viste resultatet at det med 72 avganger hver dag ble et snitt på seks passasjerer per avgang. Ifølge Dagsavisen Rogalands Avis mente en lokalpolitiker at bussen var for stor, mens byens ungdommer lovpriste tilbudet.

Nils Fearnley i Transportøkonomisk Institutt skrev i fjor at alle nyere evalueringer viser at gratis kollektivtransport er et lite treffsikkert virkemiddel, uten å kombinere disse med målrettede, restriktive tiltak mot bilbruk.

Fredrikstad mangler fortsatt «det store bildet» når det gjelder iverksettelse av bomringen og reduksjon av kjørebaner for personbiler på den ene siden – og økt kollektivtilbud med hyppige avganger og innfartsparkeringer på den andre siden.