– Fredrikstad bør se mot Venezia

Elva gjennom Fredrikstad har en sentral historisk betydning, men blir politisk glemt. Det mener ordførerkandidat Truls Velgaard (H).

Hva hadde Fredrikstad vært uten elva? Det er et spørsmål Høyres ordførerkandidat, Truls Velgaard, stiller seg.

Helt frem til 90-tallet var elva byens bakgård. Da var det Nygaardsgata som var gågata og elva var forurenset og ble brukt til industri. Men så begynte restaurantene å dukke opp, noe som raskt gjorde at man trakk nærmere vannet. Nå mener Velgaard at bevisstheten rundt elva er for lav i Fredrikstad-politikken og at det dermed svekker kraften i byutviklingen.  

– Erkjennelsen av elvas betydning er ikke kommet så mye lenger enn til rekreasjon og restaurantliv. Kanskje vi burde tenke på elva som en perle. Vi kan se mot hvordan det er i byen Venezia i Italia. Der er vannet det som former og danner byen. Kanskje vi kan tenke sånn om Fredrikstad også, mener Velgaard.

LES OGSÅ: Bymiljølista er tilfreds med Ap-samarbeid (Demokraten+)

Viktig elv

Velgaard mener det er viktig å se hva Glomma har betydd historisk og hva den betyr i dag.

– Alle ble begeistret da vi fikk ferga. Den går gjennom de mest sentrale bebodde områdene fordi folk i byen har bosatt seg på hver siden av elva, noe de helt sikkert også vil gjøre i fremtiden. Det viser at elva kommer til fortsatt å være enormt viktig. Vi har omhyggelige planer for hvordan fasader, husfarger og bygghøyde skal være. Men det finnes ingen planer for hvordan elva skal utvikles fremover, påpeker han.

Truls Velgaard står langs elvekanten ved gangbrua. Han forteller at det foreligger en kommunal plan om å legge et flyteelement langs hele siden fra Kråkerøybrua og ned til Evjekaia. Bakgrunnen for denne er å forenkle tillegging av båter langs kaia. 

– Det er helt hodeløst. Det er en praktisk løsning for fortøyning av båter, men det er jo totalt uten plan for hva elva skal være. Det betyr at distansen fra folk og til elva blir monumental. Og at den typen problemstillinger ikke er oppe i den offentlige debatten i det hele tatt, tenker jeg er en svakhet, sier Velgaard.

LES OGSÅ: Skulle kostet 675 millioner – ender på 920 (Demokraten+)

Turløype 

Det er mye snakk om turgåing og vern av marka. Velgaard mener det også burde være lagt til rette en turløype med elva i fokus. 

– Vi har for så vidt en turløype på bysiden, men det eksisterer ikke på Kråkerøy-siden. Ideelt sett burde man hatt en turløype fra fergeleiet og helt opp til Gressvikfloa. I tillegg mener jeg det burde bli satt opp plakater langs turløypa med hva som har vært der gjennom historien. Det er et annet eksempel på hva jeg savner, forteller han. 

Kommunal plan

For Rolvsøy, Onsøy og Kråkerøy har elva en tilstedeværelse. Og den har vært et bindemiddel i oppbyggingen av byen. Elva har gjort at det lå til rette for trelast, skipsbygging, transport og teglindustri. Velgaard mener logistikk alltid har definert Fredrikstad og at elva er en vesentlig del av historien.

– Jeg mener at kommunal planlegging bør begynne med å besvare noen av disse spørsmålene. Og når vi tenker infrastruktur, så burde vi starte med en grundig analyse av elva.  

Han poengterer:

– Mine tanker er helt uferdig rundt dette, men jeg mener det er slående at elva er så lite synlig i kommunale planer.