Fortsatt økende arbeidsledighet i Østfold

Nesten 4.400 personer i fylket er helt ledige. Det er over 500 flere enn på samme tid i fjor, og størst økning er det i langtidsledigheten.

Ifølge fersk statistikk fra Nav var 3 prosent av arbeidsstyrken i Østfold helt ledige ved utgangen av oktober. Dette utgjør 4.367 personer, og er en økning på 501 helt ledige i fylket sammenliknet med samme måned i fjor.

Samtidig viser statistikken at tilgangen på nye registrerte arbeidsledige i fylket er 6 prosent høyere så langt i år, sammenliknet med samme periode i 2018, opplyser Nav Øst-Viken i en pressemelding.

På landsbasis er arbeidsledigheten til sammenlikning på 2,1 prosent, mens den i region Øst-Viken samlet utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Ti nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Mange har ventet lenge

Både kort- og langtidsledigheten i Østfold har økt i løpet av det siste året, men Nav-tallene viser at det er størst økning i antallet ledige som har gått uten arbeid i et halvt år eller mer.

– Hvis man er arbeidssøker, er det viktig å benytte ulike kanaler for å finne og skaffe seg en jobb. Her har jeg lyst å nevne vår nettportal arbeidsplassen.nav.no, som er et godt egnet møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i pressemeldingen.

– I tillegg er naturligvis sosiale medier, samt eget nettverk og bekjentskapskrets viktige arenaer. Mange jobbsøkere oppsøker også et vikarbyrå for å raskt få tak på en jobb og øke jobbmulighetene, legger han til.

Les også: Rekordmange flyktninger gikk rett over i jobb eller utdanning i 2018 (Demokraten+)

Flere ledige ungdommer

Også ungdomsledigheten vokser i omfang, og det er nå 1.309 helt ledige under 30 år i Østfold. I tillegg deltar 374 arbeidssøkere i denne aldersgruppen i fylket på tiltak, noe som betyr at 5,2 prosent av arbeidsstyrken under 30 år står uten jobb per i dag.

Blant Østfolds kommuner med flere enn 10.000 innbyggere er ledigheten størst i Halden og Sarpsborg (3,4 prosent). Fredrikstad hadde ved utgangen av oktober en arbeidsleidghet på 3,3 prosent – etterfulgt av Eidsberg (3,2), Moss (3,1), Askim (3) og Rygge (2,5).