Fortsatt høye bakterieverdier i vannet på Vispen

Kommuneoverlegen fraråder derfor stadig bading på badeplassen i Hunnebunn.

Det ble tatt nye prøver på badeplassen i Hunnebunn tirsdag 13. august, og resultatet viser at det fortsatt er høye bakterieverdier i vannet. Fredrikstad kommune opplyser derfor at kommuneoverlegen opprettholder sin fraråding av bading på stedet.

Det var mandag denne uka at Fredrikstad kommune først gikk ut med en melding om høye bakterieverdier på Vispen badeplass.

– Årsaken til de høye verdiene er kraftig nedbør, som har ført til at pumpestasjonen i Hunnbekken går i overløp. Teknisk drift vil gjøre utbedringer for å hindre nye tilfeller, forklarte Reidun Ottosen, fagleder miljø i Fredrikstad kommune da.

Kommunen opplyser samtidig at det vil bli tatt ytterligere prøver på Vispen tirsdag 20. august, og at resultatet av disse forventes mot slutten av neste uke.