Første storinnrykk i gang før NATO-øvelsen

Militære kjøretøyer i alle fasonger rullet ut av lasteskipet Ark Germania i Fredrikstad fredag morgen. Ankomsten markerte at forberedelsene til NATO-øvelsen er i full gang.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var begge på plass i Fredrikstad for å ta imot den hittil største ankomsten av militært materiell i Norge.

Deler av landet vil nå for alvor merke øvelsen Trident Juncture når militærkolonnene skal ta seg inn i landet.

– Først og fremst skal øvelsen få vist at vi er klare, og dette er et signal om at vi egentlig vil være i fred. Vi øver også for å slippe å bruke dette, sier forsvarsministeren.

Bakke-Jensen og Wara kom til Fredrikstad i full fart med helikopter fra Oslo for å være til stede under en av de første ilandføringene som markerer opptakten til øvelsen – den største i Norge på omkring 25 år.

Oberst Eystein Kvarving (tv) fra Forsvarets operative hovedkvarter, den tyske løytnanten Nikolaus Berghammer (th), justisminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på plass i Fredrikstad havn fredag morgen, der militære kjøretøyer og materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture ble losset. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Hundrevis av kjøretøyer

På lasteskipet Ark Germania var det 250 militære kjøretøyer og 70 konteinere med utstyr som skal fraktes videre på veiene, hovedsakelig til Gardermoen, men også til Sessvollmoen og Rena. Dette skal fordeles på til sammen 16 kolonner.

Overfarten fra Emden i Tyskland har tatt to dager. Været har vært fint, og den tyske løytnanten Nikolaus Berghammer som har ansvaret for transporten, er fornøyd.

– Alt er gått som planlagt, forteller han etter praten med de norske statsrådene.

Les også: Politiet hever beredskapsnivået i hele Norge før stor NATO-øvelse

Raskt unnagjort

Tyske mannskaper gjennomførte neste hele lossingen i løpet av noen formiddagstimer. Lastebiler, krantanks, tankbiler og annet spesialutstyr rullet ut av skipet sammen med mer sivilpregede kjøretøyer som trucker og busser.

Alt det ingeniørrelaterte kommer alltid først, og først senere transporteres inn det man kjenner som mer tradisjonelle militærkjøretøyer, som for eksempel pansrede kjøretøyer og stridsvogner.

Store mengder militært materiell og 40.000 personer skal fraktes inn i landet fra flere havner, via togstasjoner og flyplasser i løpet av september og oktober før feltøvelsen begynner 25. oktober. Totalt kommer det inn 70 fartøy til forskjellige norske havner i forkant av øvelsen.

En krantank og andre militære kjøretøyer og materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture ble losset av det danske lasteskipet Ark Germanica i Borg havn i Fredrikstad fredag. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Trafikk

Det er knyttet stor spenning til hvordan trafikken og hverdagen til befolkningen ellers blir påvirket av militærtransportene.

Spesielt nordover fra Fredrikstad og via Nordby-tunnelen sør for Oslo, som er under rehabilitering, er det store utfordringer, selv når det kun er vanlig sivil trafikk.

– Dette er en utfordring for veinettet. Særlig der det ikke er full kapasitet, sier Fred Anton Mykland, prosjektleder for Statens vegvesen.

Les også: Mandag blir det køkaos igjen

Veiene i fylkene Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus og Østfold vil være preget av forberedelsene til øvelsen.

Militært personell fra 31 land deltar. Det inkluderer NATOs 29 medlemsland i tillegg til Sverige og Finland.

30. oktober er den store styrkedemonstrasjonsdagen planlagt på Byneset utenfor Trondheim. Her får militære sjefer, generalsekretær Jens Stoltenberg og ambassadører fra NATO-landene se oppvisning med fly og fartøyer.

(©NTB)