Fikk nei til salg av hvitevarer på Østsiden

Brune- og hvitevarer skal kun selges i sentrum og i Dikeveien. Arild Aaserud er frustrert over bestemmelsene som hindrer ham fra å leie ut arealer til en aktør som ønsker seg inn på Østsiden Storsenter.

Av: Arne Børresen

– Jeg er lettere sjokkert. Bor vi i en kommuniststat? Eller gjør vi det ikke? sukker eiendomsutvikleren etter at kommunens bygningsråd (planutvalget) før pinse avslo Aaseruds søknad om å tilby 800 kvadratmeter av Østsiden Storsenter til en hvitevarekjede som ønsker å etablere seg i Fredrikstad.

Tomme lokaler

På kjøpesenteret på Sorgenfri har deler av første etasje stått tomt en god stund, og Aaserud forteller at det har vært vanskelig å skaffe leietakere til arealer som er regulert for kontor- eller bevertningsformål.

– Markedet er tydeligvis mettet. Imidlertid har vi blitt kontaktet av en operatør i brune- og hvitevarebransjen som gjerne vil etablere seg i Fredrikstad. Selv synes jeg dette må være veldig positivt for de 15.-20.000 menneskene som sogner til østsiden av Glomma mellom Sarpsborg og Kongsten å få en slik butikk i nærheten. Da slipper man å reise over elva. Men nei, politikerne vil altså ikke ha det slik. De er mer opptatt av regionale planbestemmelser enn av folks hverdag, sier Aaserud, som selv har sittet i bystyret for Ap og vært nestleder i Ap-laget på Østsiden i flere år.

– Var du klar over disse bestemmelsene da dere skulle bygge Østsiden Storsenter i 2015?

– Nei, men det har kommet en kjøpesenterlov i 2018, som også har tilbakevirkende kraft, som sier noe om dette med plasskrevende varer, størrelse på kjøpesenter og så videre. Men i vårt tilfelle skal vi jo ikke bygge ut; vi ønsker bare å benytte et areal som har kontor- eller bevertningsformål til annen næringsvirksomhet, forklarer Aaserud.

Han tror den regionale planbestemmelsen kan ha med bompengepolitikk å gjøre.

– Myndighetene skal ha inn mest mulig penger. Da må også bomringen passeres oftest mulig. Hvorfor sier politikerne ja til å etablere et kjøpesenter på 25.000 kvadratmeter på Værste da, hvor det er bommer i alle retninger? Her vil jo sikkert Coop-Obs også tilby kundene hvite- og brunevarer, tror Arild Aaserud.


Eiendomsutvikler Arild Aaserud som har fått avslag fra planutvalget til å selge såkalte plasskrevende varer i kjøpesenteret på Sorgenfri. Her fra en tidligere anledning. Foto: Arkiv

Fylkesrådet avgjør

Lederen av planutvalget, Atle Ottesen (Ap), forstår Aaseruds frustrasjon, men forklarer at bestemmelsene som her ligger til grunn for avslaget kommer fra regionalt, og ikke lokalt, hold.

– Jeg ser jo utfordringene han har med å få leid ut de ledige lokalene. Sånn sett håper jeg han finner andre butikker enn de som selger plasskrevende varer.


- Vi har bare fulgt den regionale planbestemmelsen om salg av plasskrevende varer. Så får det bli opptil fylkesrådet å avgjøre saken, sier planutvalgets leder Atle Ottesen (Ap). Foto: arkiv

– Hvorfor kan dere ikke tillate en leietaker i Østsiden Storsenter å selge plasskrevende varer som kjøleskap og frysere?

– Det er fordi vi har fulgt de regionale bestemmelsene som er førende for hvor man har detaljhandel og hvor man selger de plasskrevende varene som krever transport. For Fredrikstads del er det i Dikeveien og i sentrum (hvor store deler av Værste-omådet er definert som en del av Fredrikstad sentrum, journ. anm.). For øvrig er det ikke planutvalget som skal treffe vedtak i denne saken, det er det fylkesrådet som skal gjøre. Vi er kun et høringsorgan. Og som et høringsorgan ville det være pussig om vi ikke skulle følge bestemmelsene som er vedtatt regionalt og sentralt, understreker Atle Ottesen.

Arild Aaserud er sikker på at siste ord ikke er sagt for hans del.

— Denne saken kommer jeg til å løfte helt til topps. Det vil si til Stortinget, avslutter han.