Færre omkomne i fritidsbåtulykker enn fryktet i juli

I løpet av juli har tre personer dødd i fritidsbåtulykker. Det er lavere enn i samme periode i fjor, og langt lavere enn Sjøfartsdirektoratet fryktet. Samtidig sier 1 av 4 båtførere at de drikker alkohol på vannet.

Før sommeren startet Sjøfartsdirektoratet kampanjen "Løft blikket", der de tok sikte på å unngå fritidsbåt-relaterte dødsfall. På grunn av at flere i år har feriert innenlands, og det har vært høy båttrafikk, fryktet Sjøfartsdirektoratet at flere skulle omkomme på sjøen i år. 

– Selv om vi selvsagt skulle ønske det ikke var omkomne i det hele tatt så hadde vi nok fryktet enda flere omkomne denne sommeren, med tanke på at de fleste nå har lagt ferie- og fritidsaktivitetene til Norge. Selv om det nok er flere forhold som spiller inn, eksempelvis været, så tror jeg også at økt bevissthet på sikkerhet har bidratt til at tallet ikke ble høyere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding. 

Direktør i Sjøfartsdirektoratet, Lars Alvestad. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Sammen med Kystverket, Redningsselskapet og politiet har Sjøfartsdirektoratet jobbet for å opplyse førere om båtvett, blant annet gjennom tilstedeværelse i havner og ved å gi ut brosjyrer.

Mer promille til sjøs

Samtidig som antall dødsfall i juli har gått ned sammenlignet med i fjor, har problematikken rundt rus og båtføring vært like aktuell, om ikke mer. I følge en undersøkelse gjort av Kantar, nyter nærmere en av fire alkohol mens de er på havet. Politiet på Vestlandet kunne i helgen rapportere om at de har stoppet dobbelt så mange ruspåvirkede båtførere i år som i fjor

I en pressemelding sier generalsekretær i MA - Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, at hun synes tallene er skremmende:

– Det er skremmende at nærmere én av fire drikker mens de fører båt, men dessverre er jeg ikke overrasket. Det kan virke som aspekter ved promille og båtliv er underkommunisert. «Alle» vet at det er påbudt med redningsvest, men folk er tydeligvis ikke like bevisste på farene ved å kombinere alkohol og båtkjøring. 

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA - Rusfri trafikk. Foto: MA - Rusfri trafikk.

Også Kristoffersen trekker frem folks hjemmeferiering som en potensiell årsak.

– Det skyldes nok at majoriteten ferierer hjemme, og at vi i år ser en rekordnotering i antall nye båter. Kombinasjonen av flere båter, og at promille til sjøs er underkommunisert ser ut til å være utslagsgivende, mener hun.