Fengselsstraff for oppbevaring av narkotika og våpen

Da mannens kjæreste ble arrestert, besluttet politiet å ransake gården hans. Der fant de nok til at han må belage seg på sju måneder bak murene.

Det var i juli 2017 at kjæresten til Sarpsborg-mannen i 40-årene, som var registrert på samme adresse som ham, ble hanket inn av politiet i Vestfold. På bakgrunn av dette ble det besluttet å ransake mannens eiendom, der det ble gjort en rekke funn av ulovlige gjenstander.

Blant annet ble det avdekket nesten to kilo hasj, drøyt 40 gram kokain og en Beretta-pistol, som var forsøkt skjult i en forbrenningsovn. Det ble også funnet diverse dopingmidler, samt beroligende tabletter som defineres som narkotika.

Les også: Mann dømt for å holde naboen våken

Pistol uten ammunisjon

Da saken var oppe i Fredrikstad tingrett nylig, forklarte mannen at han oppbevarte hasjen for en venn. Han erkjente også at dopingmidlene og de beroligende tablettene var hans eget, til personlig bruk.

Pågripelsen av kjæresten hadde gitt ham panikk og fått ham til å samle sammen alt han hadde av narkotika i en pose, og gjemme det i ovnen. Kokainen hevdet han å ikke ha kjennskap til, noe retten ga ham medhold i.

«Det er først i analyserapporten at det fremkommer opplysninger om kokain. Det er slik usikkerhet omkring dette, at retten ikke kan dømme NN for oppbevaring av kokain, men for oppbevaring av 2 kilo hasj, som er det han har erkjent», heter det i dommen.

Les også: Brøt seg inn i garasje – sovnet fra tyveriet

Under rettsbehandlingen tilsto mannen også at pistolen var hans, og forklarte at denne var kjøpt til selvforsvar etter at han skal ha blitt skutt på tidligere. Han hadde imidlertid ikke søkt om tillatelse til å ha våpenet, da han visste han ikke ville få politiets tillatelse.

Det ble ikke funnet ammunisjon som passet til pistolen, men derimot åtte patroner av et annet kaliber, som mannen hevdet hadde blitt liggende etter den forrige eieren av eiendommen.

«Retten er ikke i tvil om at NN visste om patronene etter å ha bodd i huset i flere måneder», står det i den ferske tingrettsdommen.

Mannen erkjente i tillegg oppbevaring av et elektrosjokkvåpen og en boks med tåregass.

Lang liggetid

I dommen bemerkes det at oppbevaringen av nesten to kilo hasj er det mest alvorlige forholdet, men at de øvrige lovbruddene i sum er straffeskjerpende. Formildende omstendigheter er først og fremst at saken har blitt gammel, da den var ferdig etterforsket i januar i fjor, og tiltale ble tatt ut i oktober samme år.

Tingretten kom derfor fram til at sju måneders ubetinget fengsel er passende, selv om straffenivået for tiltalepunktene i utgangspunktet tilsa opp mot ett år bak lås og slå.