SAMHOLD: Simon Appelberg Laabak, Henriette Bøckmann og Hedda Helgesen ved Frederik II videregående skole mener flere fellesarrangementer vil bidra til at færre føler seg ekskludert før og under russefeiringen.

Etablerer prosjekt for mobbefri russetid

Klikkdannelse og tidlig etablering av bussgjenger bidrar til at stadig flere føler seg utestengt og mobbet før og under russetiden. Nå tar Østfold fylkeskommune grep for å gjøre feiringen mer inkluderende.

– Det har blitt altfor stort press, og ikke bare på dem som faktisk er russ. Hele rullekonseptet har blitt så stort, og vi har hørt om mange 02- og 03-jenter som sender nakenbilder til gutter på vår alder for å få rulleplass på bussen deres. De tror at det er det som må til for å være kul, sier Hedda Helgesen og Henriette Bøckmann.

De to er avgangselever ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad neste vår, og påtroppende medlemmer i skolens russestyre.

– Russetiden har blitt en popularitetskonkurranse, og ikke en feiring i fellesskap over å være ferdig med 13 års skolegang, utdyper Hedda.

Utenforskap

Selv skal de være såkalte vandreruss neste år, og etterlyser nå tiltak for å få tilbake samholdet i russefeiringen.

– På en buss eller van er det plass til et begrenset antall. Flere fellesarrangementer ville gjort det enklere å få alle med, mener Hedda.

– I år var russestyret kun bussruss, og de trenger ikke en russekro fordi de har en buss å gå til. Litt av grunnen til at vi nå stiller til russestyret er at vi kanskje vet mer om hva flertallet ønsker, og kan komme med innspill til hva som bør gjøres for å bedre inkludere de som ikke er med på en buss, legger Henriette til.

Og jentene får støtte av skolens elevrådsleder Simon Appelberg Laabak.

– Jeg tror mye handler om forebygging, og spesielt at de som er på buss tar litt tak i seg selv, prøver å bli mer inkluderende og ser ting fra de andres perspektiv. Det blir en boble der du er med gjengen din, og alt annet er utenfor. Sånn føles det også for dem som ikke får være med, mener han.

Elevene er likevel raske med å understreke at det ikke bare er bussgjengene som bidrar til ekskludering og utfrysing.

– Alle gjenger blir veldig ekskluderende for dem som står på utsiden. Det er mange elever, også i vandregruppa, som ikke tenker over hvordan andre oppfatter dette, sier Henriette.

Holdningskampanje

Østfold fylkeskommune har nå etablert et prosjekt for å skape en mer inkluderende russefeiring uten mobbing. 400.000 kroner skal brukes på å opprette et felles russestyre med representanter fra alle skolene i fylket, møter med alle russebussene og en holdningskampanje i 10. klasse og på VG1.

– Dette skal absolutt ikke være en belærende ovenfra og ned-kampanje der voksne forteller ungdom hvordan de bør oppføre seg. Vi vil at elevene selv skal se på hvordan russetiden kan bli en mer positiv opplevelse for alle, sier elev-, lærling- og mobbeombud i Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth.

Hun forteller at antallet ungdommer som opplever å falle utenfor når russetiden nærmer seg er stadig økende.

– Jeg har fått henvendelser fra både elever, foreldre og skoler. Mye handler om at man ikke inviteres på fester fordi man ikke er på en buss, eller at man rett og slett blir stemt ut fra den bussgjengen man har vært en del av. I sum fører dette til at man ikke har det bra verken hjemme eller på skolen, og da klarer man heller ikke å prestere opp mot sitt beste, sier Bugdø-Aarseth.

– Start tidlig!

– Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært en negativ utvikling i Østfold de siste årene. Russetiden skal være en fest for alle, og når noen føler seg mobbet eller fryst ut har man truffet helt feil, sier leder i Elevorganisasjonen i Østfold, Birk Blekken.

Han mener det er bra at fylkeskommunen nå tar grep.

– Det at elevene selv skal komme med forslagene er nok den beste innfallsvinkelen, for det er de som kjenner på dette i det daglige, sier Blekken.

Både han og elevene ved Frederik II mener det er smart å begynne det holdningsskapende arbeidet på ungdomsskolen.

– Det er så tidlig man får de tankene. Allerede i 8. klasse begynner mange å lure på hva bussen deres skal hete, så jeg syns nesten ikke dette arbeidet kan starte for tidlig, slutter Hedda Helgesen.