«Etabler Roald Amundsen Miljøsenter»

LEDER: Plasseringen ved E6 er perfekt, dramatiske klimaendringer skjer nå og polarforskning viktigere enn noen gang – etabler et miljøsenter på «Tomta», skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

Fredrikstad-rådmannens forslag til Handlingsplan i perioden 2020–2023 er lagt fram. Som vi har omtalt flere ganger tidligere, også på denne lederplass, er det en stor skam hvor stemoderlig plassen Roald Amundsens Minne har blitt behandlet opp gjennom årene.

Det positive nå er at rådmannen, selv om det i handlingsplanen kun er fem setninger, tydelig trekker fram utfordringene knyttet til Roald Amundsens senter:

«Roald Amundsens senter er for tiden stengt. Historiens gang har vist at det ikke er bærekraftig over tid å drive et besøkssenter uten at det kommer inn kompetanse og ressurser til besøksutvikling. Rådmannen opplever imidlertid at stedet har potensial som besøksattraksjon. Rådmannen vil komme tilbake med politisk sak om dette. Et nytt driftskonsept vil trolig fordre kommunale midler.»

Senteret har de siste årene blitt drevet av en privatperson, men driften ble dessverre meldt konkurs tidligere i år. Etatssjefene Voica D. Imrik og Ole-Henrik Holøs Pettersen, forklarer i en kronikk fakta og utviklingen av senteret. Det er for så vidt greit å plassere historiske data – men nå må verdens største polfarer gjennom tidene løftes ordentlig fram en gang for alle.

Vi har tidligere stilt kritiske spørsmål til hvordan Visit Fredrikstad & Hvaler (VHF) har markedsført Roald Amundsens Minne. Og selv om VHF ikke har direkteansvar for stedet – skal selskapet utvikle, markedsføre og selge Fredrikstad. Da holder det ikke med en liten omtale og anbefalt stopp på en sykkeltur langs Glomma.

Plasseringen ved E6 er perfekt, dramatiske klima- og miljøendringer skjer nå og polarforskningen er viktigere enn noen gang. Etabler Roald Amundsen Miljøsenter – våg å satse!
 

Meninger: «Tilskuddene til Fredrikstad Museum må økes og anlegg som er innskrenket eller stengt åpnes»