«Et viktig tidsvitne, et engasjert menneske og en kjernekar har gått bort»

MINNEORD: Med Odd Ragnar Kristiansens bortgang 5. september, mistet vi et viktig tidsvitne, et engasjert menneske og en kjernekar.

Svein Skahjem
Lokalhistoriker og lærer

 

Odd Ragnar Kristiansen gjennomlevde viktige år i vår etterkrigshistorie, og han var selv aktivt med både i partipolitikk og fagforeningsvirksomhet i tillegg til andre foreninger i lokalsamfunnet.

Interessen for politikk ble ganske sikkert sådd gjennom oppveksten på Nabbetorp der han fortalte at «Friheten» ble lest i annen hvert hus. I 1950 meldte han seg derfor inn i NKP og fikk snart viktige posisjoner i partiet, ikke bare på lokalplanet, men også i sentrale organ på landsplan.

Etter at han giftet seg med Bjørg Andersen i 1951, flyttet han til Fjellveien der han ble boende resten av livet. Det førte til at han ble valgt inn i herredsstyret på Kråkerøy. Hele 20 år var han med der i tillegg til 4 år i formannskapet. Selv om han hørte til på venstresiden, ble han respektert av de andre representantene både som politiker og som det menneske han var.  Ellers var en av hans beste venner, tidligere sogneprest Paulus Holm som mente at folk godt kunne stemme på Odd Ragnar.

Hans politiske engasjement førte til at han under den såkalte «kalde krigen» ble overvåket gjennom diverse år. Særlig var overvåkningen sterk når familien Kristiansen hadde besøk av politikere fra tidligere Øst-Europa.  Men også når det ble arrangert konserter på Fjellheim, ble de fremmøtte registrert. Da det ble avgjort at den politiske overvåkningen var lovstridig, fikk Odd Ragnar «mappa» si som veide 1.5.  kg. Det ble også utbetalt erstatning.

Odd Ragnar var utdannet sveiser, og etter ansettelser bl.a. på NTP, begynte han i 1958 på FMV. Der endte han som overformann. Etter 30 år ble bedriften nedlagt, noe han reagerte sterkt på. Det var naturlig at han også engasjerte seg i fagforeningsvirksomhet på FMV. I syv år satt han bl.a. i forhandlingsutvalget.

Lokalt var han med som styremedlem på samfunnshuset «Fjellheim». Han var aktiv i den lokale båtforeningen. En del år var han medlem i foreldreutvalget på Rød skole der han var med på å skaffe skolen både TV og piano.

Selv ble jeg tidlig kjent med Odd Ragnar, ikke minst gjennom ulike arrangement på Fjellheim der jeg   møtte opp for å høre og se fantastiske kunstnere fra Sovjetunionen. Senere brukte jeg Odd Ragnar i undervisningen på Frederik II når tema var den kalde krigen.  Han hadde spennende historier å fortelle som engasjerte elevene, ikke minst vakte   det stor oppmerksomhet når han leste fra den såkalte mappa. Han svarte også på mange spørsmål fra elevene. Det ble   ofte viktige meningsutvekslinger.

I mitt arbeid med en bok om «Østsida», fikk jeg heldigvis besøkt ham en del ganger i sommer for viktige samtaler. Det er bare synd han ikke fikk oppleve utgivelsen der hans erindringer blir en viktig del av historien om Nabbetorp.

De senere årene som pensjonist, fikk han jobben som hjelper og vaktmester for kona Bjørg som drev butikk i Farmannsgata. Han var ellers svært opptatt av sin familie som han var stolt av. Han var virkelig en utrolig familiemann. Stor glede ble det også for ham da barnebarnet Henrik kom til verden. Det forholdet betød mye for ham. Ikke minst deres felles interesse for fiske og båtliv.  Da kona Bjørg ble syk, tok han på seg omsorgsarbeid og fulgte henne opp på en utrolig måte. De fikk hele 68 år sammen.

Odd Ragnar var et helstøpt menneske. Han var ryddig og strukturert. Slagferdig, kunnskapsrik og   samfunnsengasjert.

Alle som hadde glede av å kjenne Odd Ragnar, vil føle et stort savn. Ikke minst vil familien som han betød så mye for, oppleve at en hjørnesten er borte. Odd Ragnar Kristiansen  ble  87 år  gammel. Det er med stor takknemlighet vi minnes ham for alt han betød for oss.

Les også: Demenssyk kone (87) vil ikke vaskes av menn