Et realt ansiktsløft for Kråkerøy kirke

Den hadde et sårt tiltrengt behov for foryngelse, 109 år gamle Kråkerøy kirke. Nå pusses det tradisjonsrike bygget på Blomsterøya opp for hele 20 millioner kroner.

Av: Arne Børresen

– Jeg kan bekrefte at vi går grundig til verks. Vegger, tak og gulv blir gjennomgått for hver eneste kvadratcentimeter. Et hvert tilløp til fukt og råte skal fjernes, forteller bygningssjef Heine Langsholt i Fredrikstad kirkelige fellesråd om den første totalrenoveringen siden 1951.

Foto: Finn Rune Christiansen
Utenfra siver sommerlyset inn, men det er ikke mye som minner om sakral stemning inne i kirken i disse dager. Foto: Finn Rune Christiansen

Som ny til jul

Langsholt og hans kolleger har lenge hatt Kråkerøy-kirken på oppussingslista. Men 6. januar i år gikk håndverkerne til verks. Nå er målet å være ferdig i slutten av november eller begynnelsen av desember.

– Vi føler oss rimelig sikre på at kirken kan re-innvies før det blir julaften. Arbeidene er i rute, faktisk i god rute. Men ser man inn i kirken i dag, hvor det eneste inntrykket er et tomt rom, kan man undres om vi holder skjemaet. Men det gjør vi altså, smiler Fredrikstad-kirkenes joviale bygningssjef og legger til:

– Absolutt alt inventar er fjernet så nær som prekestolen. Den klarte vi ikke å få hel ut gjennom dørene. Så prekestolen flyttes nå hit og dit inne i kirken mens arbeidene går sin gang. Kirkens benker, alterringen og annet møblement står foreløpig på et lager i Onsøy før også dette skal restaureres.

Fuktproblemer

Kråkerøy kirke – som ble innviet i 1911 og totalrenovert under den legendariske arkitekten Arnstein Arnebergs ledelse i årene etter 2. verdenskrig – har over lengre tid vært herjet av fukt- og råteskader.

– Opp gjennom tidene er det pusset, sparklet og malt i mange omganger. Men skal du bli kvitt fukten helt, må det – som man vet – mer enn pussing og sparkling til. Nå har vi derfor gått helt inn til «beinet» hele veien slik at alle fuktlummer er fjernet, forklarer Langsholt om et av de største renoveringsarbeidene i kirke-Fredrikstad siden årtusenskiftet.


Det ser ganske nedstrippet ut nå, men målet er å være ferdig i begynnelsen av desember slik at den nyoppussede kirken kan tas i bruk til jul, forteller bygningssjef i Fredrikstad kirkekelige fellesråd, Heine Langsholt. Foto: Finn Rune Christiansen

Nytt orgel

– Orgelet er også plukket ned og båret ut?

– Det er riktig. Orgelet skulle skiftes ut uansett. Så dette har vi overlatt til et tysk firma som skal gjøre et forsøk på å sette instrumentet i stand for så å videreselge det til en annen kirke i Europa. For vår del var orgelet avskrevet. Men i stedet for å vrake det bokstavelig, ser altså firmaet i Tyskland muligheter for gjenbruk, noe vi er svært glade for, sier Heine Langsholt til Demokraten.

Oppdraget med å levere et nytt orgel til Kråkerøy kirke er lagt ut på anbud. Forventet kostnad kan i følge Langsholt bli seks-sju millioner kroner – en utgift som kommer i tillegg til renoveringskostnadene.

– For enhver organist er det viktig å ha et godt instrument å spille på. Orgelet er jo langt på vei organistens arbeidsplass. Men inntil det nye instrumentet kommer i hus, vil kirkens eminente organist Unn Birgitte van der Hagen sørge for kirkemusikken på et piano eller eventuelt et keyboard, forklare bygningssjef Heine Langsholt.

PS! Du leser nå en artikkel tilgjengelig for alle. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.