Elveflom over kommunegrensa

Økt havnivå trykket vann opp langs elveløpene og ga oversvømmelser mange kilometer fra kysten onsdag.

Tirsdagens ekstremvær Didrik førte til oversvømmelser i Fredrikstad sentrum, på grunn av økt havnivå.

– Vi nådde toppen klokka 2 på natta, i følge målestasjonen vår i Fredrikstad. Da ble det registrert 169 cm, forteller vakthavende hydrolog hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Erik Holmqvist.

Normal flo i Fredrikstad er 70 cm.

LES OGSÅ: Mellom 518 og 850 bygninger kan bli berørt

Elveflom opp Seut-elva

Flomtoppen påvirket også langer inn i kommunen. Det som var mest overraskende, er oversvømmelsene opp langs elveløpet ved Seut. Hydrologen mente tirsdag at det økte havnivået ikke kom til å få store følger opp elveleiene, bortsett fra i utløpselvene.

– Vanlige elver og vassdrag rammes ikke. Men utløpselver som Glomma vil kunne oversvømmes den nederste meteren med fall mot fjorden, sa han da.

Han trodde elva ville få en flomtopp på omlag en meter over normal vannstand. Det vil si at elva kan stå opptil 170 cm høyere enn normalt. Derfor synes han det er spesielt at det er flom så høyt opp i Seut-elva som til Skinnerflo.

– Men når det er høy vannstand i fjorden, kan tilbakevirkningen forplante seg opp i elveløpene. Da ser vi at der det er lite fall, blir det store utslag. Da blir vannstandsføringen oppstrøms større, enn hvis det er et stort fall, sier Holmqvist.

Det er dette, kombinert med nedbør, som ga oversvømte jorder langs Seut-elva og Skinnerflo onsdag.

LES OGSÅ: Oppfordrer folk til å sikre båter, bygninger og gjenstander

Ny flomtopp ventet i onsdag kveld

– Hvordan blir vannstanden i elvene våre utover onsdag og natt til torsdag?

– Den vil følge tidevannet. Det vil si at det fra onsdag ettermiddag vil stige sakte utover kvelden. Men i motsetning til i går, vil vi nå flomtoppen rundt klokka åtte-ni i kveld, sier Holmqvist.

I følge NRK har det ikke kommet inn mange mange skademeldinger etter uværet.

– Vi har mottatt om lag ti meldingar som i hovudsak gjeld vatn i kjellarar, sier kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige, Bjarne Rysstad, til kanalen.

Fergene gikk som normalt onsdag morgen.
Foto: Heriette Ydse Krogstad

Båtene gikk som normalt onsdag morgen. Foto: Henriette Ydse Krogstad

Sjekk adressen din

Det var estimert at mellom 518 og 850 bygninger kunne bli rammet av den høye vannstanden. Når det kommer flomvarsel blir Fredrikstads innbyggere anbefalt å sjekke om deres adresser er berørt på karttjenesten kartverket.no/sehavniva.

– Her skal man søke opp Fredrikstad og velge «nå» og «stormflo med 20 års intervall». Da kan man se om man blir berørt. Man kan også sjekke «stormflo med 200 års intervall», selv om jeg tror det er mest relevant med 20 årsintervall, sier Holmquist.

LES OGSÅ: Politiet mener sjøforholdene var avgjørende da lastebil veltet ombord på Bastøferja

Lagerbygg, båtslipp og havner

Flere instanser har vært ute i pressemeldinger med ekstra oppfordringer til båteiere i området.

– Båteiere bør komme seg ut i dag og sjekke at fortøyninger på båten er tilpasset høyere vannstand, de bør gjerne sikres i tillegg. Også båter som ligger inne i naust nær sjøkanten bør sikres, da vannet ventes å stige så mye at det fort vil sive inn. Også båter lagret på kai eller i fjæra bør sikres ekstra før vannstanden stiger, sier Johnny Hellesøy, båtekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Det kan bli store ødeleggelser på bygninger som er nær strandsonen, men skadene er jo begrenset til kystområdene. Folk som har båter, bør vurdere å ta dem opp på land, og i hvert fall om de bør sikres ekstra. Naust og andre bygninger og gjenstander ved strandsonen kan også bli rammet, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Vannet stues opp mot kysten

Uværet «Didrik» skyldes flere faktorer. For det første har det nettopp vært fullmåne, og dermed er den astronomiske påvirkingen på havet spesielt høy.

– I kombinasjon med dette, kommer det lavtrykk og vindpåvirkning som stuer vann opp mot kysten, forklarer meteorologen Pernille Borander.

Fire måneder siden sist

Det er bare drøyt fire måneder siden Fredrikstad sist ble rammet av flom. I september 2019 ble blant annet 35 kommunale bygninger skadet som følge av ekstreme nedbørsmengder.

– Generelt kan man si at det er lavereliggende områder som blir hardest rammet, og kan komme til å stå under vann, sier Holmqvist.

Kveldens flomtopp skal bli langt lavere enn gårsdagens i vårt distrikt. Alle er ikke like heldige. I følge prognosene kan Stavanger toppe på 166, Bergen på 222, Måløy på 272, Ålesund på 286 og Kristiansund på 292 centimeter over sjøkart-null.