Elevorganisasjonen i Viken krever at eksamen til våren avlyses

Viken innfører primært hjemmeundervisning for videregående skole fra mandag. Det bør føre til at eksamen til våren avlyses allerede nå, sier Elevorganisasjonen.

Viken varslet torsdag at undervisningen ved de videregående skolene i fylket i all hovedsak gjennomføres digitalt fra mandag. Det berører rundt 45.000 elever.

Elevorganisasjonen i Viken krever nå at eksamen til våren avlyses.

– Vi vet fra perioden med hjemmeundervisningen i vår at kvaliteten på den digitale undervisningen er veldig varierende, og at oppfølgingen fra lærerne blir dårligere. Derfor mener vi eksamen til våren allerede nå bør avlyses, så vi kan få fokus på best mulig opplæring, sier Daniel Martinsen, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Viken, til NTB.

Les mer: Økende trivsel i skole-Fredrikstad (+)

Krever forutsigbarhet

Han sier det blir ekstra urettferdig dersom Viken-elevene blir sittende på hjemmeskole i flere måneder mens elever i andre fylker får ordinær undervisning på skolen.

– Det er mye usikkerhet nå, og vi aner ikke om situasjonen blir bedre til våren. Det elevene trenger nå, er fokus på god undervisning, forutsigbarhet, mest mulig fleksibilitet og minst mulig stress. Da må vi legge fra oss de vanlige månedene med eksamensforberedelser og de A4-forberedelsene som følger med det, sier Martinsen.

Eksamen i videregående skole ble også avlyst for årets kull. Det førte til at karaktersnittet for landets avgangselever gikk opp.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen, sier fylkeskommunen per nå ikke planlegger for noe annet enn at eksamener skal avholdes som planlagt til våren.

– Vi vil likevel understreke at det er nasjonale myndigheter som avgjør om eksamen skal avholdes. Det er foreløpig ikke klart hvor lenge elevene skal motta digital opplæring eller hvor lenge akkurat denne situasjonen vil vare. Vi mener derfor det uansett er for tidlig å kreve at eksamen til våren avlyses, sier Jacobsen.

Les også: Lærerleder Steffen Handal vedgår at ikke alle skoler var beredt til å takle digital undervisning

Fulle skolebusser og trengsel

Ved å innføre primært hjemmeskole går Viken lenger enn de nasjonale anbefalingene om å heve nivået til rødt på videregående skoler i smitteutsatte områder. De nasjonale reglene innebærer pålegg om blant annet at elevene skal deles i mindre grupper og at det skal vurderes alternerende oppmøtetider, men ikke hjemmeskole.

Fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna, skriver i en pressemelding torsdag at det kreves en tydelig koordinering fra fylkeskommunens side for å hindre smittespredning når elever fra ulike kommuner med ulikt smittepress møtes på fulle skolebusser og på skoler med trengsel og hvor det er vanskelig å overholde énmeteren.

Hun understreker samtidig at skolene ikke stenges, og sier at det er opp til ledelsen ved den enkelte skole å tilpasse undervisningen best mulig innenfor handlingsrommet de er gitt. Det blir også unntak for elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og i praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig.

Les også: FHI: Få unge smittes av korona i skolen

Høyre ber Viken snu

Turid Kristensen, skolepolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, er svært kritisk til beslutningen om hjemmeskole.

– Å sørge for at barn og unge kan få fortsette å gå på skole er en av hovedgrunnene til mange av tiltakene som er iverksatt for å hindre smittespredning. Et slikt «føre var»-tiltak for hele Viken er altfor kraftig med tanke på de negative konsekvensene for elevene, sier Kristensen.

Hun sier hun har forståelse for Elevorganisasjonens bekymring for eksamen, og ber fylkeskommunen snu.

– Nedstenging av skoler er ikke anbefalt av statlige myndigheter uten en konkret vurdering for hver enkelt skole. Dette er rett og slett skivebom, sier Kristensen.

(©NTB)