Dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med nesten 3 i promille

Den svenske mannen i 30-årene forklarte i retten at han hadde drukket flere sekspakninger med øl før han satte seg bak rattet.

Det var i august 2018 at svensken la ut på kjøreturen fra campingplassen han bodde på, til en butikk utenfor Gamlebyen, i sterkt alkoholpåvirket tilstand.

Ifølge den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett, som Fredriksstad Blad (+) omtalte først, viste analyseresultat av mannens blodprøve at han hadde en promille på 2,88, om lag en time etter han ble pågrepet av politiet og kjøringen fant sted.

Les også: Alkoholpåvirket kjøretur uten førerkort endte i autovernet

La seg flat

Den svenske mannen i slutten av 30-årene avga en uforbeholden tilståelse i retten. Han forklarte blant annet at han hadde drukket flere sekspakninger med øl samme dag som den aktuelle kjøreturen, men at han likevel valgte å bruke bilen for å komme seg til butikken.

«Det er derfor bevist at siktede har gjort det som beskrives i siktelsen. Slik han har forklart seg er også kravet til personlig skyld oppfylt. Retten finner bevist at han har handlet med forsett», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen skulle straffes med 36 dagers ubetinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. I dommen påpekes det at det er fast og langvarig praksis at kjøring med en promille på mer enn 1,2, som hovedregel skal medføre ubetinget fengselsstraff.

«Retten kan ikke se at det er grunnlag for å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel ved kjøring med så høy promille som i denne saken. I tillegg til den meget høye promillen, må det i skjerpende retning legges vekt på at siktede kjørte i bynære strøk og at han utsette andre trafikanter for fare», skriver dommerfullmektig Kristian Johansen.

Les også: Dømt for seksuell omgang med barn

Halvert fengselsstraff

I formildende retning ble det imidlertid lagt vekt på mannens uforbeholdne tilståelse, og at saken ble liggende i over ett år fra den var ferdig etterforsket til den ble sendt inn til tingretten.

Straffen ble derfor fastsatt til 18 dagers fengsel, og en bot på 25.000 kroner. Dersom mannen ikke evner å betale denne, legges det til ytterligere 15 dager fengselsstraff. I tillegg er svensken fradømt retten til å kjøre bil i Norge i tre år, men ett av disse trekkes fra fordi han fikk midlertidig kjøreforbud fram til august 2019 som følge av den alkoholpåvirkede kjøreturen.

Mannen vedtok dommen på stedet.