DNT i kamp mot vindkraft på land i Østfold

Søndag inviterer DNT Nedre Glomma deg med på støttemarsj i kampen mot vindkraftutbygging på land.

– Antall innbyggere i Østfold øker og boligområder fortettes. Nå blir det viktigere enn noen gang å ta vare på gode naturopplevelser, også i et folkehelseperspektiv, sier Sigrun Svartedal, styreleder i Den Norske Turistforeningen avdeling Nedre Glomma.

Linnekleppen og Hvaler

– Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer oss best, ved å gå, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.

Turene som blir arrangert av DNT Nedre Glomma vil gå til Linnekleppen og på Kirkeøy, Hvaler. Sigrun Svartedal tror ikke områder i Fredrikstad og på Hvaler er aktuelle for utbygging av vindkraftutbygging på land.
– Fjella i Rakkestad og områder i Trømborg kan være aktuelle for utbygging av vindmøller på land. Vi mener det er viktig å ta vare på områdene med urørt natur i Østfold.

Økende interesse

DNT Nedre Glomma har per dato 3.200 betalende medlemmer og interessen er økende, forteller styreleder Svartedal.
– Vi har tilbud som bør passe de fleste. Fra trillegruppe for barnevogn, fjellsportgruppe og «Tur og kultur» til seniorgrupper. Vi vil hegne om friluftslivet derfor inviteres alle med på søndagens støttemars «Gå for naturen!»