Dette er korona-reglene i Fredrikstad nå

Her får oversikt du hvilke bestemmelser og anbefalinger som gjelder for Fredrikstad nå.

Fredrikstad kommunes formannskap vedtok onsdag enstemmig en ny, lokal koronaforskrift som følge av de rekordhøye smittetallene etter jul- og nyttårsfeiringen. 

Forskriften innebærer en sosial nedstenging av sosiale møteplasser.

Nedstengingen, som kommuneoverlegene har tatt til orde for og som formannskapet sluttet seg til onsdag, vil vare i to- eller eventuelt tre uker.

HER kan du lese hele forskriften.

Les også: 42 nye koronasmittede i Fredrikstad onsdag

Arrangementer

Både besøk i hjemmet og besøk hos andre, skal unngås.

Når det kommer til arrangementer, skiller forskriften mellom offentlige og private arrangementer. Som hovedregel bør man utsette organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs til etter 18. januar.

Skal man allikevel gjennomføre et arrangement, gjelder de nasjonale reglene også i Fredrikstad nå.

Private arrangementer på offentlig sted betyr fest eller arrangement arrangert av privatpersoner utenfor eget hjem, og omfatter omfatter bursdagsfeiringer, bryllup, dåp, minnestund, firmafest og lignende.

Offentlig sted betyr lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Det skilles mellom lokaler med løse og fastmonterte seter. Har lokalet løse seter, kan inntil fem personer delta. Har lokalet fastmonterte seter, kan inntil ti personer delta.

Følgende virksomheter skal holde stengt i Fredrikstad:

a) Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l.

b) Treningssentre

c) Svømmehaller

Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent for:

1. Skole- og barnehagesvømming.

2. Rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

Les også: «Vi kan ikke overleve alene»

Bruk av munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlig sted, i taxi og på offentlig transport.

Skal du reise med taxi, skal du ta på munnbindet før du setter deg inn i bilen, og ikke ta det av før du har gått ut. Taxisjåføren må ta på seg munnbindet før passasjeren setter seg inn, og kan ikke ta det av før passasjeren har gått ut.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Frisører og lignende bransjer som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene. 

Les også: Studier: Mishandling av barn fanges ikke opp under pandemien