– Det kan alltid stilles spørsmål når det handler om noen som har hatt en så sentral rolle

– Når en tidligere etatssjef for miljø- og byutvikling i Fredrikstad søker om midler fra Smart og Næringsfondet, må vi være åpne om forholdet, sier Hannah Berg (Rødt Fredrikstad).