– Det er godt å se at hygienestandarden hos tatoveringsstudioene i Fredrikstad er høy

Fredrikstad kommune har utført tilsyn ved seks familiebarnehager og fire tatoveringsvirksomheter i byen – alle uten avvik.

Overingeniør Tom Viggo Thomassen, i virksomhet miljø og landbruk Fredrikstad kommune, er fornøyd med resultatet fra tilsynsrunden.

– Det er betryggende at de private familiebarnehagene tar forskriftene om miljørettet helsevern på alvor. Det samme gjelder tatoveringsvirksomheter – det er godt å se at hygienestandarden her i byen er høy, sier Thomassen.

Inneklima i barnehagen

Tilsynet i barnehagene ble gjennomført etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

– Her var hovedfokus utforming og innredning, rengjøring og vedlikehold, inneklima og luftkvalitet, og sanitære forhold. Familiebarnehager vurderes i risikoklasse 2 som tilsier tilsyn hvert tredje til femte år. Fire av de seks familiebarnehagene hadde tilsyn i 2016, forklarer Tom Viggo Thomassen.

LES OGSÅ: Bjørketrær skaper konflikt i nabolag i Bydalen 

Dyktige tatoveringsaktører

Sist kommunen utførte tilsyn på tatoveringsvirksomheter var i underkant av tre år siden.

– Tilsynet ved tatoveringsstudioene ble utført etter forskrift om hygienekrav for frisør-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Her så vi på hygienekrav knyttet til internkontroll, lokaler, utstyr og utøvelse, sier overingeniør Thomassen.

Og legger til:

– Vi tror at regelmessige tilsyn har noe for seg og at dette er viktig for å fange opp endringer ved virksomhetene i tillegg til å gjøre de bevisst i forhold til det ansvaret det har overfor brukerne av de tjenestene de tilbyr. Mitt inntrykk av de fire virksomhetene som nå hadde tilsyn er svært positivt. Forholdene på de kjente kommersielle virksomhetene i byen virker gode og alle fremstår som trygge og dyktige aktører – med utøvere og ansatte som har god kunnskap om regelverket og sitt ansvar for brukerne. Vi har ikke registrert noen klagesaker på tatoveringsvirksomhetene som nå fikk tilsyn siden forrige tilsyn i 2016.   

LES OGSÅ: Legger ned turistkontoret dersom pengestøtten ikke økes (Demokraten+)

Serveringsbransjen neste

Siden tilsynene nylig er gjennomført har ikke Tom Viggo Thomassen i virksomhet miljø og landbruk hatt tid til å utarbeide statistikker på resultatene. Kommunens tilsynsansvar har et stort spenn fra private til offentlige virksomheter.

–  Neste kampanje er rettet mot serveringsbransjen og røykeloven, litt senere på høsten vil det utføres flere tilsyn ved familiebarnehager/barnehager.

–  Mottar dere ofte tips på konkrete bransjer, eller enkeltstående firmaer, som dere bør ta en sjekkrunde på?

–  Ja, det hender vi får tips. Det er stor variasjon innenfor feltet som virksomhet miljø og landbruk har tilsynsansvar for. Dette gir også stor spennvidde på hva vi får av klager/tips. Men jeg kan ikke si at det er noen spesielle bransjer som peker seg særlig negativt ut, avslutter overingeniør Tom Viggo Thomassen i Fredrikstad kommune.