Det er bare to ting å gjøre, hvis du mistenker pipebrann

Hvert år rykker brannvesenet ut til over tusen pipebranner i Norge.

– Ja, nå har folk begynt å fyre med ved. Da begynner meldingene om pipebranner å komme inn, sier vaktleder Leif Høyland i Øst 110-sentral til Demokraten.

Han ber folk bruke tørr ved og fyre med god trekk.

– I tillegg må man sørge for at feiingen blir gjennomført når man får varsel fra kommunen.

– Noen går opp på taket

Hvert år rykker brannvesenet ut til over tusen pipebranner i Norge. 12 prosent av alle brannutrykningene i fjor var til brann i skorstein, ifølge statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Fuktig ved og liten trekk fører til røyk som omdanner seg til tjære – såkalt beksot og løssot – som setter seg på innsiden av pipa. Flammene fra ovnen eller peisen kan antenne det brennbare tjærebelegget, og dermed er pipebrannen et faktum, skriver forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Ved en eventuell pipebrann må holde deg i eller utenfor boligen til brannvesenet kommer.

– Noen går opp på taket, men det må man ikke gjøre. Det er forbundet med fare! Det er mye røyk, det kan være glatt og det er høyt opp, sier Høyland.

Han sier det bare er to ting å gjøre, hvis du mistenker pipebrann.

– Steng trekken og ring oss.

Vann gjør vondt verre

Ikke prøv å bruke vann for å slokke brannen.

– Pipebrann er ikke noe du slukker selv. Vann nedi pipa kan være direkte farlig på grunn av den høye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler ved slokking av pipebrann, informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til NTB.

Beksot antenner lett. Den kan ta fyr ved temperaturer ned mot rundt 100 grader. Hvis en slik brann oppstår, kan den utvikle temperaturer opp mot 1300-1400 grader.

Skjulte pipebranner

I tillegg til brannene som brannvesenet rykker ut til, hadde flere hundre norske boliger og hytter sist vinter pipebrann uten å være klar over det.

– Hvordan merker du at det er brann i pipa?

– Du kan se stikkflammer ut av pipa, og kanskje høre romling. Noen ganger er pipa så tett at det røyken trekker inn fordi det er så mye bek. Men det er veldig sjelden, sier vaktleder Høyland.

– Er pipebrann farlig?

– Ja, men det kommer an på hvilken type pipe du har om det kan antenne tak eller lignende. Om pipa er gammel, ny, hva slags stand den er i. Uansett må brannvesenet tilkalles, så kommer det folk med kompetanse på å slokke brannen, sier Høyland.

Pipebranner som har skjedd i det skjulte blir først oppdaget når feiervesenet er ute på tilsyns- og feierunder. Hvert år legger lokale brannvesen ned flere titalls bruksforbud av piper i sitt distrikt fordi det har vært pipebrann i det skjulte.